Creatieve boekhouding

Wim Van der Donckt staat zeer sceptisch tegenover de plafonnering van de zogeheten ‘perequatie’ van de ambtenarenpensioenen – het systeem waarbij de ambtenarenpensioenen automatisch stijgen bovenop de index – tot maximaal 0,3 procent per jaar van het totale ambtenarenpensioen. Hij noemt het creatieve boekhouding, want het laatste rapport van de Vergrijzingscommissie (juli 2023) leert ons dat de kost van de ambtenarenpensioenen tussen 2023 en 2070 stijgt met 0,3 procent van het bbp van 3,9 procent naar 4,2 procent van het bbp. “Als een inperking van de perequatie 80 procent of 0,3 procent van het bbp moet opleveren, dan zouden tussen 2023 en 2070 de ambtenarenpensioenen niet meer sterker mogen stijgen dan de groei van het bbp. Dat lijkt me bijzonder ongeloofwaardig”, legt Van der Donckt uit. 

Geld besparen door geld uit te geven

De pensioenbonus die eerder al werd aangekondigd door PS-minister Lalieux zal ook netto en niet bruto worden uitbetaald. Wie ervoor kiest om langer te werken, kan ervoor kiezen om die bonus uitbetaald te krijgen in een keer. Voor wie ervoor kiest om drie jaar langer te werken kan die eenmalige uitkering oplopen tot 22.645 euro. “De federale regering denkt dus geld te besparen door geld uit te geven”, zegt Van der Donckt. “En zo wordt de rekening netjes doorgeschoven naar de volgende generaties: zij die niet langs de kassa van minister Lalieux kunnen passeren.” De eindbalans van de regering-De Croo wordt vandaag al ingeschat met een verhoging van de vergrijzingsfactuur van minstens 0,5 procent van het bbp. 

20 jaar effectief?

Daarnaast zal een effectieve loopbaan van 20 jaar nodig zijn om toegang te krijgen tot het minimumpensioen. “Het is te zeggen: 5.000 gewerkte dagen, verpakt als ’20 jaar’. Een loopbaan van 42 jaar telt namelijk 14.040 dagen”, legt Van der Donckt uit. Er blijven ook heel wat niet-gewerkte periodes gelden als effectief gewerkte jaren. “Met andere woorden: wie vooral niét werkte, kan nog steeds hetzelfde pensioen krijgen als iemand die een hele carrière lang heeft gewerkt. Dat is een slag in het gezicht van alle mensen die werken én bijdragen”, zegt Van der Donckt.

Belasting vermomd als besparing

Over de aanslag op de tweede pensioenpijler wordt ook gezwegen, merkt het Kamerlid op, “Nochtans is de uitbouw en veralgemening van de tweede pijler essentieel om ons pensioensysteem te redden. Maar in plaats daarvan geeft premier De Croo toe aan de verzuchtingen van de PS om ze leeg te roven met nog eens drie procent extra belastingen vanaf 2028. Men verkoopt dus extra belastingen als besparingen.” 

1,2 procent van het bbp

Om onze pensioenen veilig te stellen en aanspraak te maken op het relancegeld, zou België nochtans het financiële fundament van onze pensioenen moeten versterken met maar liefst 1 tot 1,2 procent van het bbp, of zelfs meer. Dat verklaarde staatssecretaris Alexia Bertrand (Open Vld) zélf tijdens het begrotingsdebat in het federale parlement. “Maar met dit plan komt de federale regering nog niet eens tot aan de helft van dat bedrag”, zegt Van der Donckt. “Van een hervorming is dus geen sprake. Dit noem ik eerder een stuiptrekking van een regering die niet meer in staat is om te hervormen”, besluit het Kamerlid.

Start video