De minister reageert op de oproep van cd&v om Natuurpunt te verbieden nog landbouwgrond te komen. “Slechts 1,8 procent (net geen 15.000 hectare) van het Vlaamse agrarisch gebied valt onder een natuurbeheerplan. In herbevestigd agrarisch gebied is dat slechts 0,2%. Dat in contrast met bijvoorbeeld de 12 procent verpaarding in agrarisch gebied of de talloze hectaren herbevestigd agrarisch gebied die herbestemd worden naar harde bestemmingen door lokale besturen. Laten we de discussie dan ook met objectieve cijfers voeren.”

Geen woorden meer maar daden

“We hebben met alle partijen van deze regering een ambitie geformuleerd om natuur meer plaats te geven. Die ambitie moet ons onder meer beschermen tegen wateroverlast en extreme droogte door het veranderende klimaat. Het creëert ook een gezondere leefomgeving. Het is toekomstgericht denken in het belang van boeren en alle andere Vlamingen. Als bevoegd minister voer ik die collectief uitgesproken ambitie uit. Het was deze keer uitdrukkelijk niet de bedoeling om het bij woorden te laten. Dat was het in het verleden wel. Het gaat niet op om een keuze te maken tussen natuur en landbouw. Het is bovendien absurd om te stellen dat minder natuur de problemen van landbouwers oplost. Die zijn van een heel andere orde.”

Golfterreinen, paardenstallen en privéprojecten

Zuhal roept op om het hoofd koel te houden en de feiten te bekijken. “In de huidige redenering van cd&v kan je landbouwgrond wel opofferen voor golfterreinen, paardenstallen en privéprojecten. Maar God verhoede dat er een boom wordt op geplant. Minder dan 1,8 procent van het zuiver agrarisch gebied valt onder natuurbeheer. Er worden tegelijk wel talloze hectaren agrarisch gebied telkens weer aan andere functies toegewezen, niet in het minst door lokale besturen. In Tielt werd 42 hectare bijkomende bedrijvigheid voorzien ten nadele van de landbouw. In die dossiers hoorden we geen protest. Kunnen we alsjeblieft opnieuw rationeel handelen?”, klinkt het bij Demir.