“Het overleg gaat de komende dagen verder”, aldus Jambon. “We zullen praten over een aantal concrete zaken zoals een eerlijke prijs voor landbouwproducten, een betere bescherming van landbouwgrond, maar ook over rechtszekerheid en een vermindering van de administratieve last.”

Economie lamslaan

Jambon hoopt alvast dat er een einde komt aan de blokkades. “Er bestaat vrijheid van actie, maar die acties moeten proportioneel en veilig blijven.” Gisteren reageerde ook N-VA-voorzitter Bart De Wever op de acties: “Ik heb begrip voor de onvrede van de landbouwers, maar ik heb absoluut geen sympathie voor de blokkades die onze economie lamslaan en zelfs mensenlevens in gevaar brengt.”

Woede

“De woede van de landbouwer is begrijpelijk, maar men moet zich richten tot de juiste instellingen. Het zijn de overregulering, de torenhoge ambities en de te korte tijdspanne die door Europa wordt opgelegd die de boeren nekken. Maar dan moet je ook wel kijken naar wie dat in Europa heeft goedgekeurd en wie niet. Diegenen die nu zeggen dat ze het in Europa gaan oplossen, zijn dezelfden die de problemen in Europa hebben veroorzaakt”, aldus partijvoorzitter Bart De Wever woensdag nog in de Ochtend. “Veel boeren zijn ook op het verkeerde pad gestuurd door adviezen uit het verleden vanwege belangenorganisaties om aan schaalvergroting te doen.”

Stikstofdecreet 

Een deel van het landbouwprotest richt zich ook op het stikstofdecreet, maar dat is volgens De Wever onterecht. “Het stikstofprobleem was onoplosbaar geworden door rechterlijke uitspraken. Het was dit of een totale vergunningenstop de komende jaren. Wat men de mensen daar ook over wijsgemaakt heeft: dat was het beste decreet dat wij konden stemmen.”