De onderzoekscommissie komt na een tiental hoorzittingen en de screening en analyse van duizenden documenten tot een stevig rapport met vaststellingen, conclusies en 75 concrete aanbevelingen. Die handelen onder andere over het klachtenbeleid, de werking van de Zorginspectie en het Agentschap Opgroeien.

Veiligheid kind altijd voorop

Vlaams Parlementslid Freya Perdaens: “Deze aanbevelingen stellen de veiligheid van het kind áltijd voorop. Het voorzorgsprincipe is de basis waaruit we steeds moeten vertrekken. Die aanbevelingen moeten kinderen en hun ouders ten goede komen. Maar ook de mensen in de kinderopvangsector en bij administratie zoals Agentschap Opgroeien en de Zorginspectie hebben baat bij de adviezen en de daaruit volgende aanpassingen. Hiermee moeten ze grondig aan de slag, net zoals de minister en haar administratie.”

Puinhoop

De onderzoekscommissie spreekt zich ook uit over de verantwoordelijkheid, zowel bij administratie als politiek. Koen Daniëls: “Het dossierbeheer van het Agentschap Opgroeien kan omschreven worden als een ‘puinhoop’. Er wordt te veel naar inspectie en handhaving gekeken vanuit een strikt juridische logica. Het gebrek aan urgentie, de manke organisatie en het management van het Agentschap Opgroeien moet dringend worden bijgestuurd.” 

Politieke verantwoordelijkheid

Ook over de politieke verantwoordelijkheid spreekt de onderzoekscommissie zich uit. “Minister Beke heeft tijdens de hoorzittingen ook zelf aangegeven te veel vertrouwen te hebben gehad in het Agentschap Opgroeien. Maar de onderzoekscommissie komt tot de conclusie dat de minister doortastender had moeten ingrijpen”, concludeert Daniëls. 
Ten slotte vraagt de onderzoekscommissie een jaarlijkse rapportage over de aanbevelingen die door de onderzoekscommissie worden gedaan.