“Bij het begin van deze bestuursperiode konden we nooit verwachten dat we zouden geconfronteerd worden met zulke crisissen en de gevolgen ervan, vooral qua inflatie en energieprijzen. Maar we zijn blijven verder regeren. Dat was niet altijd gemakkelijk. Vlaanderen zat niet altijd in de cockpit, maar onze vaccinatiecampagne was wel een wereld referentie en de ondersteuningsmaatregelen werden door vriend en vijand als de juiste beschouwd.”

“Niets des mensen is perfect, maar we zijn er toch in geslaagd om een stikstofakkoord te sluiten. Dat akkoord wordt uitgevoerd. Maar zoals bij elk plan is het een kwestie van analyseren en desnoods bijsturen. Feit is wel dat we een oplossing hebben uitgewerkt voor een probleem dat al jaren aansleepte.”

Beste in Europa

Ook wat betreft het klimaat weerlegt Jambon de kritiek dat de Vlaamse Regering te weinig ambities toont. “We behoren tot de beste in Europa wat betreft hernieuwbare energie.”

Niet alles kan op één legislatuur worden opgelost, en dat geldt zeker voor onderwijs. “De resultaten van het beleid zijn er nog niet, maar het beleid wordt wel gevoerd. Het probleem met onderwijs is: je neemt vandaag maatregelen – taalscreening, Vlaamse toetsen, aangescherpte eindtermen - maar je ziet het resultaat daarvan op de rankings pas jaren later. Ondertussen werken we hard aan het lerarentekort, maar ook dat is niet met een vingerknip op te lossen, zeker niet met een oververhitte arbeidsmarkt, met veel open vacatures. Dat is geen probleem van het onderwijs alleen.”

Permanente bezorgdheid

Ook de kinderopvang heeft te lijden onder een personeelstekort, en dat moet volgens Jambon eerst opgelost geraken vooraleer je kan gaan praten over een maximum aantal kinderen per opvang. “Anders vergroot je gewoon het tekort.” Maar het is een permanente bezorgdheid van de Vlaamse Regering. 

Het regeerakkoord sprak de ambitie uit van een werkzaamheidsgraad van 80 procent in Vlaanderen. “Met 76,7 procent zijn sowieso een goede leerling en we zijn op de juiste weg. Maar we hangen natuurlijk ook deels af van federaal beleid. Die samenwerking moet beter, dan is ook in het voordeel van het federale niveau.”

Jambon blikt ook met fierheid terug op de Canon van Vlaanderen. “Ondanks alle kritiek blijkt het een evenwichtig werkstuk dat goed aanslaat bij de Vlaming. Het boek staat al weken aan de top van de best verkochte werken. Nu kunnen ook mensen uit het onderwijs en inburgering ermee aan de slag.”

Ongelofelijke eer

Conclusie: “Het werk is nog niet af, de verkiezingen zijn pas over een jaar. Het was niet altijd gemakkelijk en vaak met de wind op kop, maar het bleek ook dat we op het einde van de rit gelijk hadden. Maar dan zijn de camera’s natuurlijk al lang weg”, zegt Jambon, die het ongelofelijke eer vindt om als Vlaams-nationalist de Vlaamse Regering te mogen leiden.