Wie zijn woning sloopt en heropbouwt kon enkele jaren genieten van een gunstig btw-regime van zes procent. Die maatregel kwam er om de bouwsector tijdens corona een duwtje in de rug te geven. “Maar de federale regering slaagde er niet in om een langetermijnperspectief te bieden rond deze maatregel, zodat de bouwsector jarenlang in juridische onzekerheid werd gehouden”, zegt Matthias Diependaele.

Onverantwoord beleid

“Dat is onverantwoord beleid. Veel Vlamingen rekenden op dat verlaagde btw-tarief om hun project te realiseren. Maar die kosten zullen op 1 januari met 15 procent toenemen. Ik vrees dat veel Vlamingen hun project in de koelkast zullen steken omwille van de betaalbaarheid.”

Vlaamse inspanningen tenietgedaan

“De Vlaamse Regering deed de voorbije jaren heel wat inspanningen om investeringen in de renovatie van verouderde woningen te stimuleren. Met deze demarche van de federale regering worden al die inspanningen tenietgedaan.”

“Net nu bouwen en lenen voor een eigen woning duurder wordt, geeft de federale overheid het nekschot voor de bouwplannen van veel Vlamingen. De bouwsector zal deze beslissing van minister Van Peteghem zeker voelen”, besluit Matthias Diependaele.