Tijdens corona werden dure ondersteuningsmaatregelen genomen die niet altijd doelmatig waren. De btw op sloop en heropbouw verlagen naar 6 procent was echter een goede maatregel, maar geldt slechts tot eind 2023. De onzekerheid of deze maatregel afloopt of niet zorgt er momenteel echter voor dat mensen hun bouwproject uitstellen. Als de maatregel definitief afloopt, zullen minder mensen geneigd zijn om een oud pand te kopen om helemaal te slopen om daar een energiezuinige woning op te bouwen.

De Roover: “Deze maatregel is dus niet alleen een platte belastingverhoging, hij staat ook haaks op de klimaatdoelstellingen die de regering beweert te steunen.”

Ook lopende projecten getroffen

Wat deze belastingverhoging nog oneerlijker maakt is het feit dat met niet naar de datum van de vergunning kijkt, maar naar de uitgegeven facturen. Elk factuur opgesteld in 2023 kan aan 6 procent, maar vanaf 1 januari 2024 zou dit plots aan 21 procent moeten gebeuren. Bovendien hebben veel mensen die in de plaats van een afgebroken pand bouwen rekening gehouden met 6 procent btw bij het afsluiten van hun lening.

De Roover: “Ik snap niet wat de federale regering bezielt. Ze zadelt jonge mensen, die een oud energievretend huis afbreken en vervangen door een zuinige nieuwbouw - wat al peperduur is - op met een prijsstijging van 15 procent. Dat doet veel jonge mensen de das om.”

N-VA-voorstel maakt 6 procent btw op vernieuwbouw permanent

De Roover dient daarom een wetsvoorstel in om de 6 procent btw op sloop en heropbouw permanent te maken voor de eerste en enige gezinswoning. Dat is al het geval in 32 stedelijke gebieden. Het zou een aanzienlijke steun betekenen voor gezinnen die een energiezuinige woning neerzetten en meewerken aan de verduurzaming van ons woonpatrimonium.

Peter De Roover: “Een eigen woning is de droom van veel jonge Vlamingen en een van de beste garanties tegen armoede. Bovendien is bouwen vandaag al peperduur en worstelt de markt met een inzinking. Die 15 procent extra belastingdruk kunnen de middenklasse en de bouwsector missen als kiespijn. Ik roep dan ook vooral cd&v en Open Vld op om te denken aan het algemeen belang en ons voorstel te steunen.”