Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Theo Francken, Yoleen Van Camp, Darya Safai, Christoph D'Haese op 4 mei 2021, over deze onderwerpen: Financiën, Migratie

Op vraag van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken voerde de Nationale Bank van België een baanbrekend onderzoek naar de economische kosten van migratie. De studie werd in het najaar van 2020 opgeleverd. De N-VA vraagt nu bij …

Door Theo Francken op 27 april 2021, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

Europa kampt al jaren met een illegale migratieproblematiek. Sinds het falen van de Europese Unie tijdens de asielcrisis van 2015, is dit probleem niet meer van onze maatschappelijke agenda weg te slaan. De enige oplossing om het illegale migratiecircuit en de vele duizenden verdrinkingen die daar …

Door Theo Francken, Assita Kanko, Yoleen Van Camp, Darya Safai, Maaike De Vreese op 27 april 2021, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

“Het Europese asielmodel faalt. Het Belgische en Europese leiderschap dwaalt. Zo kan het niet verder”, stelt N-VA Kamerlid en migratie-expert Theo Francken. Hij krijgt bijval van Assita Kanko, Yoleen Van Camp, Darya Safai en Maaike De Vreese. De N-VA’ers lanceren een informatiecampagne waarin ze …

De N-VA organiseert in het voorjaar van 2023 een groot ideologisch ledencongres. In de aanloop naar dat congres zullen vijf brede koepelthema’s diepgaand worden uitgewerkt. Voor elk van die thema’s is afgelopen weekend door het partijbestuur en de partijraad een themavoorzitter bekrachtigd. Dit …

Door Maaike De Vreese op 26 april 2021, over deze onderwerpen: Asiel, Inburgering

Vlaams minister Somers (Open Vld) heeft op vraag van Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese gebruik gemaakt van de regeling om niet-asielzoekers voorrang te geven bij het inburgeringstraject. “Op deze manier zorgen we ervoor dat de beschikbare middelen enkel worden ingezet voor nieuwkomers met een …

Door Christoph D'Haese op 21 april 2021, over deze onderwerpen: Migratie, Veiligheid, Justitie

De N-VA-Kamerfractie vroeg de stemming over het wetsvoorstel om inklimming, binnendringen in een voertuig, vaartuig of wagon strafbaar te maken. Hoewel de problematiek van inklimming in het verleden door verschillende meerderheidspartijen werd erkend, stemde de meerderheid het N-VA-wetsvoorstel weg …