Vandaag worden steeds meer Vlaamse gemeenten en steden geconfronteerd met inwoners die dak- of thuisloos zijn. “Zij komen terecht bij bijvoorbeeld vrienden, familie, opvangcentra of, in de ergste gevallen, op straat”, zegt Matthias Diependaele. “Wij willen vanuit Vlaanderen deze problematiek aanpakken, en de lokale besturen zoveel mogelijk handvaten aanreiken om op hun grondgebied naar woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen te zoeken. Dit najaar sluiten we een raamovereenkomst met een drietal bouwers van modulaire woonunits. Het raamcontract is er op gericht om snel woningen te realiseren voor alleenstaanden tot gezinnen van vijf personen”, aldus Diependaele.

Geen ‘containers’

Modulair bouwen kende de laatste jaren een grote opmars en wordt in steeds meer landen gebruikt om op een snelle en efficiënte manier woningen te realiseren. “We mogen al lang niet meer spreken van zogenaamde wooncontainers. Modulaire units voldoen aan alle hedendaagse eisen rond energie, duurzaamheid en woonkwaliteit. Ze kunnen tot 30 jaar en langer ingezet worden, maar kunnen we snel opgebouwd worden”, zegt Matthias Diependaele.

Jaarlijks 150 woningen

“Er wordt een jaarlijks budget voorzien van 11 miljoen euro om de lokale besturen te ondersteunen bij hun initiatieven. Vanuit Vlaanderen subsidiëren we de helft van elke woning met een maximum van 145.000 euro per woning. Op die manier mikken we jaarlijks op een 150-tal woningen, waarmee we een veelvoud aan dak- en thuislozen kunnen huisvesten”, zegt Diependaele.

Ook voor sociale huisvesting

Daarbovenop zullen ook woonmaatschappijen permanent kunnen afnemen van de raamovereenkomst. De financiering gebeurt dan via de reguliere budgetten die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt voor de realisatie van sociale woningen.

20 procent voor bijzondere noden

In de aangepaste toewijzingsregels voor de nieuwe woonmaatschappijen werd ook opgenomen dat jaarlijks minstens 20 procent van de toewijzingen voorzien moeten zijn voor kandidaten met een bijzonder nood, waaronder dus ook dak- en thuislozen. Aanvullend kan elke gemeente via de woonmaatschappij in haar lokaal reglement tot één derde van haar patrimonium voorzien voor deze specifieke doelgroep. Op die manier kan men bijvoorbeeld Housing First projecten realiseren.

Begeleiding en opvolging

Dakloosheid doet zich vaak voor bij extra kwetsbare profielen, zoals mensen met een verslavingsproblematiek of psychische problemen. Het feit van dakloos te zijn zorgt voor extra zorgen die de weg naar herstel alleen maar moeilijker maken. Daarvoor is er dus begeleiding en opvolging nodig. Dit initiatief werd dan ook besproken met het CAW. Diependaele: “Mensen hebben in de eerste plaats nood aan een goede woning, daar komen wij nu met dit plan aan tegemoet. Daarnaast moet er aan de achterliggende problematiek gewerkt worden, en een toeleiding naar arbeidsmarkt. Het CAW was alvast positief over dit plan, en zal samen met de OCMW ’s het begeleidingsaspect op zich nemen."