N-VA wil ongeboren kinderen beschermen tegen middelenmisbruik

Door Lorin Parys op 24 februari 2021, over deze onderwerpen: Drugs, Alcohol, Minderjarigen
lorin parys

Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys wil het systeem van de Ondertoezichtstelling van het ongeboren kind, zoals dat bestaat in Nederland, ook in Vlaanderen invoeren. “Op die manier helpen we zwangere vrouwen met een verslavingsproblematiek hun kind gezond ter wereld te brengen met de hulp van een gezinsvoogd. Dit is een hulpmaatregel, geen straf.”

Alcohol en drugs richten een ravage aan bij het ongeboren kind wanneer aanstaande moeders gebruiken tijdens hun zwangerschap. Toch worden nog steeds kinderen geboren met bijvoorbeeld het Foetaal Alcohol Syndroom of met afkickverschijnselen. Vandaag kunnen zorgverleners enkel zwangere vrouwen met een verslavingsproblematiek wijzen op hun risicogedrag ten aanzien van hun ongeboren kind en hen aansporen om hulp te zoeken. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt, stopt het daar. Daar wil Lorin Parys nu verandering in brengen.

Gezinsvoogd

Voor die verandering kijkt Parys naar het Nederlandse model van de Ondertoezichtstelling van het ongeboren kind, waarbij gezinsvoogden worden aangesteld om een vrouw met een verslavingsproblematiek tijdens de zwangerschap aanklampend te begeleiden. “Ze kunnen er bijvoorbeeld op toezien dat de vrouw stopt met het nemen van verslavende middelen, dat er tijdig afspraken gemaakt worden bij een gynaecoloog en hen aansporen om een gezondere levensstijl aan te nemen.”

Lorin Parys voorziet de nieuwe maatregel binnen de jeugdhulp. “Het is de jeugdrechter die dit kan opleggen omdat het echt een hulpmaatregel is met als doel om het kind gezond ter wereld te laten komen. Het biedt ook de mogelijkheid aan zorgverleners om sneller en aanklampend te kunnen werken als alle vrijwillige opties uitgeput zijn. Die mogelijkheid bestaat vandaag niet.”

Meldcode

Daarnaast wil de N-VA ook een Meldcode Kindermishandeling invoeren. Die biedt een houvast aan zowel maatschappelijke als gezondheidsmedewerkers indien zij een vermoeden hebben van kindermishandeling. Een zware middelenverslaving van een zwangere vrouw valt daar onder. “Zo’n meldcode maakt het mogelijk voor de verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij een zwangerschap om verdere hulp in te schakelen in het belang van het ongeboren kind. Een snelle informatie doorstroom is hier zeer belangrijk. En daar helpt een Meldcode bij”, besluit Lorin Parys.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is