Tijdens de vorige legislatuur namen de Zweedse coalitiepartners een reeks maatregelen om hardleerse overtreders in het verkeer strenger te bestraffen. Zo werden rechters vanaf 1 juli 2018 verplicht om een alcoholslot op te leggen aan bestuurders die een alcoholpercentage van 1,8 promille of meer in het bloed hadden. Ook onder die drempel is een alcoholslot mogelijk, maar is het geen verplichting voor de rechter.

3.000 veroordelingen tot alcoholslot

In het verleden bleek het alcoholslot als straf geen groot succes en werd het amper opgelegd, vooral in Vlaanderen. “Maar sinds juli 2018 is daar dus verandering in gekomen. Het aantal opgelegde alcoholsloten gaat duidelijk in stijgende lijn.” Zo werden in de periode juli 2018 – december 2019 bijna 3.000 veroordelingen tot een alcoholslot uitgesproken, waarvan 1854 in Vlaanderen, 553 in Brussel en 592 in Wallonië. De cijfers van vorig jaar zijn nog niet beschikbaar, we weten dus niet of de trend zich doorzet. “Ik hoop dat de digitaliseringsplannen van de minister ook zullen bijdragen aan een snellere registratie van gegevens”, zegt Raskin.

Veiligheid in het verkeer is topprioriteit

Het alcoholslot is uiteraard slechts één middel in de aanpak van recidive en het verhogen van de verkeersveiligheid. “Ik vestig vooral mijn hoop op de invoering van een rijbewijs met punten. De N-VA dringt daar al heel lang op aan. Momenteel loopt er een nieuwe studie die eind 2021 klaar zou moeten zijn. Ik hoop dat het dossier dan niet weer op de lange baan wordt geschoven, bijvoorbeeld onder het mom van een te hoge kostprijs zoals minister Gilkinet deze week al leek te suggereren. De veiligheid in het verkeer is een topprioriteit, dus we moeten het debat over een rijbewijs met punten durven aangaan”, aldus Raskin.