Vlaanderen heeft jaren geleden al gekozen voor een steunsysteem dat oversubsidiëring van de windenergiesector voorkomt via een jaarlijkse monitoring en actualisatie van marktomstandigheden. “Uit de laatste actualisatie blijkt dat projecten anno 2023 rendabel genoeg zijn om het zonder steun te doen. Met 0 euro”, stelt de minister.

Belastingbetaler besparen

“Ons systeem met actualisatie is in het leven geroepen om de belastingbetaler te besparen van oversubsidies. Fouten uit het verleden gaan we niet herhalen. En dat zal zo blijven. De sector zou ongetwijfeld graag hebben dat ik kunstmatig ingrijp in het bestaande systeem en dat ik hen hogere rendementen zou beloven. Ik ga dat niet doen. Er zijn vele sectoren die voor grote uitdagingen staan en je kan nu eenmaal niet kunstmatig subsidies blijven uitdelen op kap van de gewone man aan een sector die al miljarden gekregen heeft in het verleden”.

Van der Straeten wil wel betalen

Demir merkt op dat haar federale collega Van der Straeten verklaarde wél bereid te zijn meer subsidies voor offshore windturbineprojecten te bekijken.

Ongezien aantal aanvragen

De minister verwijst tot slot naar de ongeziene grote hoeveelheid aanvragen voor nieuwe windturbines op land en het recordaantal afgeleverde vergunningen ter zake. “Het aantal vergunningsaanvragen staat in schril contrast met de verklaringen van de sector. Als het zo slecht zou gaan in de sector, waarom vragen dan zoveel bedrijven nieuwe vergunningen aan?”, besluit ze met een open vraag.