Met het federaal drugsboetefonds kan het geld van criminelen ingezet worden voor kosten van hulpverlening over justitie tot opruimkosten van drugslabo’s. Nu is dat op kosten van de belastingbetaler. Demir is al meerdere jaren vragende partij daarvoor en heeft haar federale evenknie herhaaldelijk opgeroepen er werk van te maken, maar er werd nooit actie ondernomen. “Er gaat groot geldgewin gepaard met drugscriminaliteit. Daarom wil ik tot een systeem komen waarbij we de financiële middelen uit het drugcircuit kunnen inzetten in de preventie, begeleiding van slachtoffers van drugcriminaliteit, maar ook in de sanering van de gebieden waar de chemische restproducten van druglabo’s werden gedumpt”, aldus Demir.

Tienduizenden euro's opruimkosten

De problematiek van drugsdumpings is alomtegenwoordig. Slechts 15 procent van dergelijke milieuovertredingen kent een juridisch gevolg. De regelgeving over deze materie is Vlaams, de opsporing en vervolging ervan zijn een federale bevoegdheid. Een versterking op dat vlak is broodnodig, meent Demir. Opruimkosten kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro’s. Demir deed de voorbije jaren al verschillende keren het voorstel richting de federale regering om daarvoor een drugsboetefonds op te richten, maar krijgt geen gehoor. Naar aanleiding van de oproep van de drugscommissaris neemt ze nogmaals het initiatief om de bevoegde minister om actie te vragen.