Voorsprongfonds voor universiteiten en hogescholen

Hogescholen en universiteiten krijgen steun om hun opleidingsaanbod te actualiseren, om dat aanbod meer open te stellen voor afgestudeerden, en om te investeren in de niches van de toekomst. Vlaams minister van Onderwijs Weyts voorziet 60 miljoen euro in een nieuw Voorsprongfonds. “De coronacrisis heeft ons teruggeslagen, maar we grijpen het momentum aan om een achterstand om te buigen in een voorsprong”, zegt Weyts.

In de nasleep van de coronacrisis zullen veel mensen hun loopbaan een andere wending willen of moeten geven. De arbeidsmarkt is bovendien in volle evolutie. We werken steeds digitaler en flexibeler en we hebben nood aan andere en nieuwe vaardigheden. Het onderwijs zal moeten inspelen op deze realiteit. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts grijpt de coronacrisis aan om het hele opleidingsgamma onder handen te nemen. Zo komt er een Digisprong om het basis- en secundair onderwijs digitaler te maken. In het volwassenenonderwijs komt er een Edusprong om onder meer de opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt.

Toekomstgerichter, flexibeler en digitaler hoger onderwijs

Ben Weyts wil nu ook het hoger onderwijs toekomstgerichter, flexibeler en digitaler te maken maken. Er komt een Voorsprongfonds van 60 miljoen euro om initiatieven van de hoger onderwijsinstellingen te ondersteunen. “Onze studenten en ons hoger onderwijs zijn hard geraakt door de coronacrisis”, zegt Weyts. “We hebben dus ook de nodige aandacht voor hen.”

Toekomstgerichter

Universiteiten en hogescholen krijgen steun om hun opleidingsaanbod te actualiseren: bestaande opleidingen verbeteren en nieuwe opleidingen organiseren. Het is de bedoeling dat het hoger onderwijs meer aansluiting zoekt bij de arbeidsmarkt van vandaag én morgen. “Dit is het moment om een voorsprong te nemen in bepaalde niches”, zegt Weyts. “Denk bijvoorbeeld aan artificiële intelligentie. Misschien nu nog niet in het brandpunt van de belangstelling, maar wel iets waar Vlaanderen een voorsprong kan nemen, anticiperend op toekomstige ontwikkelingen.”

Flexibeler

Universiteiten en hogescholen worden ook gestimuleerd om hun aanbod beter af te stemmen op mensen die eerder al afstudeerden. Een opleiding in het hoger onderwijs moet dan wel beter te combineren zijn met een job of een gezin. Dat kan door bijvoorbeeld meer korte en flexibele trajecten aan te bieden, met ook meer mogelijkheden om te leren op afstand. “Nu wordt de navelstreng met je universiteit of hogeschool vaak doorgesneden na je afstuderen”, zegt Weyts. “Maar waarom zou de universiteit of hogeschool je niet meer op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen in je vakterrein en je bijvoorbeeld actief uitnodigen om je kennis te actualiseren?”

Digitaler

Universiteiten en hogescholen zullen ook kunnen investeren in digitalisering. Het is de bedoeling om digitale onderwijsvormen structureel te integreren en om digitale vaardigheden van docenten en studenten te versterken. Tijdens de coronacrisis kwam ook het hoger onderwijs terecht in een digitale versnelling: er is nu dus een unieke kans om structureel digitaler te gaan werken.

Jonge Vlamingen voorbereiden op arbeidsmarkt van morgen

“We gaan ons hoger onderwijs meer dan ooit nodig hebben”, zegt Weyts. “Om jonge Vlamingen voor te bereiden op de veeleisende en hoogtechnologische arbeidsmarkt van morgen, maar evengoed om wat oudere Vlamingen kansen te geven om zich bij of om te scholen. Dit is hét moment om het aanbod van onze hogescholen en universiteiten sterker en toekomstgerichter te maken. We maken flink wat extra middelen vrij, want als ons hoger onderwijs voorsprong neemt, dan neemt heel Vlaanderen voorsprong.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is