Dossier coronavirus

De N-VA wil er mee voor zorgen dat we die in België onder controle krijgen en legt daarbij vooral de nadruk op gezondheids- en economische maatregelen in het algemene belang van de bevolking. Daarbij moeten we ons zorgsysteem overeind houden en versterken door de nodige investeringen te doen.

Daarnaast moeten we er uiteraard voor zorgen dat er voldoende zorgpersoneel beschikbaar blijft, dat er voldoende materiaal voorhanden is om te testen, dat er uniforme richtlijnen zijn binnen ziekenhuizen en zorginstellingen waaraan iedereen zich kan houden, dat onze zorgverleners beschikken over het nodige materiaal om zichzelf te beschermen zodat ze zelf niet ziek worden, en dat er voldoende capaciteit en middelen zijn om zieken op te vangen en verder te helpen.