Nationale Parken Vlaanderen: klemtoon op natuur en biodiversiteit

Vlaanderen gaat voor twee types parken: Nationale Parken Vlaanderen en Landschapsparken. Bij de Nationale Parken Vlaanderen ligt de klemtoon op natuur en biodiversiteit. “Vlaanderen heeft de ambitie een handvol Nationale Parken met internationale uitstraling op te richten. Deze gebieden, die op langere termijn een natuurkern van 10.000 hectare groot moeten worden, dienen voldoende robuust te zijn om de uitzonderlijke natuur die ze bevatten op een duurzame manier te beschermen”, zegt Zuhal Demir.

Landschapsparken: herkenbare bakens in een veranderende omgeving

Bij de Landschapsparken ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. “In een Landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand. Historische gebouwen, sites en landschappen zijn herkenbare bakens in een veranderende omgeving, ze laten zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Ze blijven het verhaal vertellen van een dorp, een stad, een natie. Erfgoed is van belang voor de toekomst van Vlaanderen, voor het debat over identiteit en voor de zoektocht naar wat ons allen bindt. Daarom speelt ook erfgoed een belangrijke rol in deze Landschapsparken”, zegt Matthias Diependaele.

Motor voor toerisme, werkgelegenheid en investeringen

Beide parkstatuten streven naar een unieke beleving van de natuur, het landschap en de streek binnen de draagkracht van de parken voor lokale inwoners én aan binnen- en buitenlandse bezoekers. “Een Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark wordt op die manier een motor voor streekontwikkeling via toeristisch-recreatieve ontwikkeling, werkgelegenheid en zowel publieke als private investeringen”, zegt minister Demir.

Kandidaturen indienen kan tot 15 september

Op 19 april lanceren Demir en Diependaele de open oproep voor Nationale Parken en Landschapsparken. Deze open oproep is slechts een begin. Kandidaten kunnen tot 15 september 2021 een conceptnota indienen,  waarna een onafhankelijke jury van experten uit binnen- en buitenland deze beoordelen. Enkel de gebiedscoalities die in een conceptnota voldoende kwaliteit tonen, kunnen instappen in een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en operationeel plan. “De kandidaten ontvangen daarvoor ook een financiële steun ten belope van 100.000 euro per kandidaat. Op het einde van het begeleidingstraject worden het masterplan en het operationeel plan beoordeeld door een jury. In een laatste stap, midden 2023, volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark”, besluit Demir.