Vlaanderen neemt voortouw in Europese strijd tegen voedselverspilling

Door Mark Demesmaeker op 11 april 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Leefmilieu, Afval
Kind neemt wortelen in supermarkt

De commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement heeft unaniem een reeks concrete aanbevelingen goedgekeurd om voedselverspilling tegen te gaan. Europees Parlementslid Mark Demesmaeker onderhandelde mee over de ambitieuze tekst: “Wereldwijd gaat jaarlijks 1,3 miljard ton voedsel verloren, ongeveer een derde van de totale voedselproductie, terwijl in de EU het jaarlijkse verlies naar schatting 89 miljoen ton bedraagt. Het spreekt voor zich dat we daaraan iets moeten doen: voedsel verspillen is immers niet alleen slecht voor het milieu en de economie, het is ook vaak ethisch onaanvaardbaar.”

De aanbevelingen kaderen in de omschakeling naar een echte kringloopeconomie, waarbij Vlaanderen model staat voor de rest van Europa. “Vlaanderen heeft een eigen actieplan ontwikkeld om tegen 2020 het voedselverlies met 15 procent te verminderen. Overleg met de verschillende betrokkenen over de hele sector is daarbij essentieel”, aldus Demesmaeker. Op Europees vlak wil de Milieucommissie dat de hoeveelheid voedselafval tegen 2030 gehalveerd wordt. Bovendien vraagt ze om een duidelijke methode om voedselafval te meten. “Om die ambities kracht bij te zetten, is het belangrijk dat er een Europees actieplan komt dat alle relevante beleidsdomeinen mee in bad trekt en een heldere strategie uitrolt. Het parlement erkent daarbij ook uitdrukkelijk de cruciale rol van regionale en lokale overheden en het belang van maatwerk, zoals dat bijvoorbeeld in Vlaanderen gebeurt.”

Meer bewustwording

Aan de Europese Commissie wordt ook gevraagd om de aanduiding van houdbaarheidsdata te beoordelen en te kijken waar verbetering mogelijk is om voedselafval te beperken. “Uiteraard zonder dat de voedselveiligheid in het gedrang komt”, merkt Demesmaeker op. “Bovendien hebben we nood aan meer bewustwordingsacties. De digitale mogelijkheden zijn op dat vlak alleszins enorm. Ook in Vlaanderen werden recent een aantal handige apps ontwikkeld die consumenten kunnen helpen om voedselafval te voorkomen. Ook de terugkeer van zogenaamde lelijke groenten en fruit in de winkelrekken juich ik toe. We moeten stoppen met het zomaar weggooien van voedsel.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is