Deze Vlaamse Regering heeft haar huiswerk duidelijk op orde. Zo is het lichte overschot op de begroting deels een gevolg van de degelijke, voorzichtige begrotingsopmaak van vorig jaar. En gedeeltelijk is het ook het resultaat van de positievere economische groeicijfers: meer jobs betekent immers ook meer inkomsten uit de personenbelasting.

Offers renderen

“Dat onze begroting in evenwicht is en zelfs een licht overschot heeft, is in belangrijke mate ook te danken aan de besparingen die we de afgelopen twee jaar hebben gerealiseerd”, stelt Bourgeois. “Daarbij hebben we steeds maatregelen genomen waarbij we de mensen maximaal hebben ontzien. Zo situeerde maar liefst zeventig procent van de besparingen zich aan de uitgavenzijde: we bespaarden dus hoofdzakelijk op de eigen overheid. De genomen maatregelen waren steeds ook gematigd, gespreid in de tijd en met sociale correcties voor de zwakkeren.”

“Die offers renderen nu en maken dat we volop kunnen investeren”, aldus de minister-president. Zo staan in de begrotingsopmaak voor 2017 maar liefst 600 miljoen euro aan recurrente investeringen ingeschreven en 400 miljoen aan eenmalige investeringen. Deze Vlaamse Regering heeft bovendien de ambitie om 1,7 miljard aan nieuw beleid uit te tekenen tegen 2019. Datzelfde jaar wil ze haar regeerperiode ook eindigen met een begroting in evenwicht. In dezelfde geest gaat ook een deel van het huidige begrotingsoverschot - 45 miljoen euro - naar bijkomende, voornamelijk eenmalige investeringen voor 2017.

Goede huisvader

Van dat begrotingsoverschot maakt de Vlaamse Regering ten slotte ook gebruik om een buffer van 100 miljoen euro aan te leggen. “Als goede huisvader willen we ons wapenen voor onvoorziene uitgaven”, besluit Bourgeois.