Geert Bourgeois

Europees Parlementslid

Geert was minister in de Vlaamse Regering sinds 2004. Hij bekleedde tot en met 2014 de portefeuilles Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering en Integratie, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, Onroerend Erfgoed en de Vlaamse Rand. In 2009 werd hij viceminister-president, van 2014 tot 2019 was hij minister-president.

Vlaamse Beweging

Met meer dan tien jaar engagement in de Vlaamse Beweging, stapte Geert Bourgeois, jurist en advocaat, in 1977 in de politiek. Hij werd eerst gemeenteraadslid, later schepen voor de Volksunie in Izegem. In 1995 werd hij lid van de Kamer, waar hij zich ontpopte tot justitiespecialist.

Geert kwam in januari 2000 aan het hoofd van de Volksunie. Na de ontbinding van deze partij richtte Geert Bourgeois in oktober 2001 de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) op, waarvan hij de eerste voorzitter werd.

Dossierkennis en gedrevenheid

Geert staat bij vriend en politieke tegenstrever gekend en gerespecteerd als een bevlogen politicus, een harde werker en een dossierkenner eerste klas. Bovendien is het een man van zijn woord, steeds rechtlijnig en resultaatgericht. Wie Geert van ‘achter de schermen’ en ‘tussen het volk’ kent, spreekt over een man met spitante humor, die luistert, analyseert, stimuleert, en zaken terug meeneemt om in de toekomst in beleid te kunnen vertalen. Zijn motto: werken en genieten.

Een warm en sociaal Vlaanderen

Geert heeft respect voor ondernemers en laat hen ruimte om te ondernemen. Hij gelooft in een Vlaanderen dat mensen kansen wil geven, met aandacht voor de zwakkeren in de samenleving, en een tijdelijk steuntje voor wie het nodig heeft. Hij is pleitbezorger van een fris en open Vlaanderen dat van nieuwkomers verwacht dat ze deelnemen aan de samenleving, zonder hun identiteit achter zich te laten: Nederlands leren, aan het werk gaan, zich in straat, buurt en stad integreren met gelijke rechten en plichten.

Efficiënt bestuur, interne staatshervorming, ondernemen, zorg voor erfgoed, natuur en milieu, het Vredestoerisme in de context van 100 jaar Groote Oorlog, ...: het zijn stuk voor stuk thema’s die voor Geert Bourgeois bovenaan zijn agenda staan.