Vlaams Parlement keurt afslanking provincies goed

Door Liesbeth Homans op 10 november 2016, over deze onderwerpen: Politiek, Lokale overheid, Verandering
Liesbeth Homans

Het Vlaams Parlement heeft het ontwerp van decreet over de afslanking van de provincies goedgekeurd. “Vandaag zijn er nog teveel verschillende bestuursniveaus met dezelfde taken bezig”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. “Ik streef daarom naar een kleinere, slagkrachtigere overheid met sterke lokale besturen en een sterk Vlaanderen. Het afslanken van de provincies kadert volledig in dat streven.” Daarbij benadrukt de minister dat niemand door de afslanking zijn of haar job zal verliezen en niemand een euro meer aan belastingen zal betalen.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de provincies zich concentreren op hun grondgebonden bevoegdheden. Hun persoonsgebonden en culturele bevoegdheden, zoals Welzijn, Jeugd, Cultuur en Sport, worden dan samen met de middelen, het personeel en de infrastructuur overgeheveld naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid.

Geen belastingverhoging

Doordat de provincies minder taken moeten uitvoeren, hebben ze ook minder financiële middelen nodig. Om die reden wordt ook hun financieringswijze aangepast. “We zullen de provinciale fiscaliteit inperken en aftoppen. Het was voor mij van absoluut belang dat de afslankingsoperatie niet tot een belastingverhoging zou leiden”, benadrukt Homans.

Werkzekerheid

Het decreet regelt ook rechtszekerheid voor het over te dragen personeel, dat uitgebreide waarborgen geniet die ook decretaal verankerd zijn. “Ik ben bovendien ervan overtuigd dat de afslanking zal leiden tot een betere en efficiëntere dienstverlening aan de burger”, besluit minister Homans.

Meer details en een infografiek over de provinciehervorming vind je hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is