Vlaams nooddecreet moet no-deal brexit verzachten

Door Matthias Diependaele op 13 maart 2019, over deze onderwerpen: Brexit
Matthias Diependaele

“We moet zo goed mogelijk de Vlaamse belangen verdedigen. De grootste inzet is dan ook een goed akkoord bekomen na de brexit.” Fractievoorzitter in het Vlaamse Parlement Matthias Diependaele legt uit waarom het Vlaams Parlement op woensdag een nooddecreet over de brexit stemt. Het nooddecreet moet de overgang na de Britse uittreding verzachten, door onder meer overgangsperioden te voorzien. Geert Bourgeois pleitte eerder al voor een douane-unie met de Britten.

Eenzijdige overgangsperiode

“Vlaanderen bereidt zich al sinds de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te treden voor op elk mogelijk scenario”, zegt Diependaele. Maar nu we afstevenen op een no-deal brexit nadat de Britten het ontwerpakkoord tussen de EU en Groot-Brittannië verwierpen, lanceren verschillende lidstaten noodmaatregelen. “En wat is nu de uitgangspositie van die maatregelen? Dat is dat de overgangsperiode die ingebouwd zit in het ontwerpakkoord, dat men die eenzijdig invoert vanuit de Europese Unie, vanuit de verschillende lidstaten”, legt Matthias Diependaele uit.

Britse wederkerigheid

Hoewel Vlaanderen eenzijdig de overgangsperiode invoert, gaat ons land toch uit van wederkerigheid. “Dat betekent dat we wel degelijk verwachten dat het Verenigd Koninkrijk dezelfde rechten die wij toekennen aan Britten die hier in Europa verblijven, dat Groot-Brittannië diezelfde rechten ook zal toekennen aan de EU-ingezetenen die in Groot-Brittannië verblijven”, aldus Diependaele. Op die manier vermijdt Vlaanderen absurde toestanden zoals een inburgeringscursus voor Britten die zich in ons land domiciliëren.

Niet alleen Vlaanderen, maar ook de federale overheid en de andere deelstaten zullen gelijkaardige maatregelen nemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is