Europa moet dialoog mogelijk maken

“Vandaag zijn we allemaal Catalanen”, zegt Europarlementslid Mark Demesmaeker. “Europa moet een dialoog tussen Catalonië en Spanje mogelijk maken, maar de Europese elite gaat net erg krampachtig om met deze crisis. Waarom mogen de Catalanen niet zelf beslissen over hun politieke toekomst? Die vraag is bijna een taboe in de Europese instellingen.”

Verontwaardiging over politieke gevangenen

Kamerlid Peter Luykx vindt het bovendien onaanvaardbaar dat er anno 2017 politieke gevangenen in Europa opgesloten zitten: “Waar blijft in godsnaam de verontwaardiging? Wanneer veroordeelt Europa eindelijk de opsluiting van Catalaanse leiders en democratisch verkozen politici? Het lijkt erop dat de Spaanse premier Rajoy rugdekking krijgt van zijn hooggeplaatste vrienden uit de EVP-fractie.”

Uitslag Catalaanse verkiezingen respecteren

“De Catalanen hebben aangekondigd dat zij de uitslag van de verkiezingen op 21 december zullen respecteren. Wat de uitslag ook wordt. Wel, dat signaal verwachten wij ook van Madrid en de Europese leiders”, besluit Vlaams Parlementslid Jan Van Esbroeck. “Wie het resultaat van een stembusgang niet aanvaardt, begraaft de democratie.”