Theo Francken legt schijnerkenningen aan banden: "Kinderen niet gebruiken uit eigenbelang"

Door Theo Francken op 28 oktober 2016, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Justitie
Theo Francken legt schijnerkenningen aan banden: "Kinderen niet gebruiken uit eigenbelang"

De regering heeft een wetsontwerp goedgekeurd waarmee staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het probleem van de schijnerkenningen preventief willen aanpakken. “Wij willen met name vermijden dat kinderen louter erkend worden om aan verblijfspapieren te geraken”, zegt Francken. Door een gericht optreden tegen schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen heeft dat probleem zich immers verplaatst naar de erkenning van kinderen.

De nieuwe preventieve maatregelen moeten mensen ervan bewustmaken dat schijnerkenningen met het oog op verblijfsrecht niet door de beugel kunnen. Zo kan de ambtenaar van de burgerlijke stand bij twijfel een erkenning uitstellen of weigeren. Daarnaast kan een kind enkel nog worden erkend in zijn geboorteplaats of in de gemeente waar de erkenner, het kind of de persoon die de voorafgaande toestemming moet geven, in een register is ingeschreven. Die maatregel vermijdt dat mensen bij verschillende gemeenten of notarissen een kind erkend proberen te krijgen.

Belangrijk is dat de maatregelen helemaal niet erop gericht zijn om alle erkenningen door of van vreemdelingen te verhinderen. De nieuwe wet beoogt enkel de omzeiling van de verblijfswetgeving te voorkomen. Erkenningen die niet leiden tot verblijfsrechten voor één van de betrokkenen worden niet geviseerd.  Wie kan aantonen dat hij een intense vaderschapsband heeft met het kind, hoeft evenmin iets te vrezen. Als de ambtenaar van de burgerlijke stand toch weigert om de erkenning in een akte op te nemen, kunnen de ouders langs gerechtelijke weg de bewijzen aanleveren. Zo wordt de afstammingsband definitief juridisch vastgelegd, waardoor er later geen twijfel meer over kan bestaan.

Ook repressief optreden

“Naast die preventieve maatregelen treden we ook repressief op”, zegt Francken. Zo wordt misbruik bestraft en kunnen schijnerkenningen nietig worden verklaard, ook wanneer de schijn pas na verloop van tijd wordt ontdekt. De gegevens van schijnerkenningen worden ook opgenomen in het Rijksregister, net als die van schijnhuwelijken en schijnsamenwoonsten. Bovendien worden schijnerkenning en de pogingen ertoe strafbaar gesteld in de vreemdelingenwet, naar analogie met het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoonst.

Geen kind van de rekening

“Misbruik mag nooit een aanleiding geven tot het verkrijgen van een verblijfstatuut”, besluit Francken, die met dit wetsvoorstel nogmaals bewijst dat de strijd tegen fraude in Vreemdelingenzaken voor hem een topprioriteit is. “In het belang van het kind moest er opgetreden worden. Voor die schijnvaders gaat het enkel om de papieren. Het kind in kwestie wordt opgezadeld met een vader die er nooit is of die meer zorgen veroorzaakt dan hij ze geeft. Een duidelijke affectieve band tussen vader en kind is een vereiste die ik duidelijker zal verankeren in de wet.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is