Dat ik dezelfde nationaliteit heb als Sharia4Belgium-kopstuk Fouad Belkacem vind ik hallucinant. De man verafschuwt de manier hoe wij leven, onze basisnormen en - waarden en dat probeerde hij in het verleden duidelijk te maken op illegale wijze. En toch is Fouad Belkacem een Belg.

Vorig jaar diende ik samen met collega's Sarah Smeyers en Sophie De Wit een wetsvoorstel in waardoor terroristen met een dubbele nationaliteit, de Belgische nationaliteit bij hun veroordeling automatisch verliezen.

Voor mij is dit de logica zelve. Dat een terrorist überhaupt lid wil uitmaken van een maatschappij die hij verafschuwt, is al gek genoeg. Dat wij een terrorist dan nog eens toelaten te genieten van de voordelen die een nationaliteit hem geeft, gaat mijn petje te boven.

Nationaliteit en burgerschap gaan voor mij hand in hand. Nationaliteit duidt op een verbintenis met een maatschappij en haar basiswaarden en -normen die het mogelijk maken om op een vreedzame manier samen te leven. Wanneer iemand zich als leider van een terroristische organisatie tegen onze samenleving en tegen de menselijkheid afzet, zie ik niet in waarom deze persoon nog zou mogen genieten van de voordelen die een plaats in onze samenleving met zich meebrengt, zeker omdat deze persoon nog een tweede nationaliteit heeft.

Deelnemen aan terroristische activiteiten, op welke manier dan ook, is een rechtstreekse aanval op alles wat wij als staat vertegenwoordigen. Laat deze personen daarom geen deel meer uitmaken van onze staat. We moeten de rotte appels uit de mand elimineren.

In ons huidige systeem kan de nationaliteit van een terrorist al worden afgepakt onder enkele voorwaarden. De persoon heeft een dubbele nationaliteit, de Belgische nationaliteit is niet verkregen van een ouder of via geboorte, de terrorist werd veroordeeld voor een gevangenisstraf van minstens vijf jaar en de vervallenverklaring van de nationaliteit komt er op vraag van het Openbaar Ministerie. Daarna is het de rechter die beslist of de nationaliteit vervallen verklaard wordt.

Voor mij kan het echter een pak eenvoudiger. Ben je een veroordeelde terrorist met een dubbele nationaliteit, dan verlies je de Belgische nationaliteit. Een eerste grote stap richting uitzetting.

Indien dit wetsvoorstel al wet was, zou Belkacem geen Belg meer zijn geweest, maar enkel Marokkaan waardoor een uitwijzing eenvoudiger zou zijn. Het Sharia4Belgium-kopstuk heeft met zijn verderfelijke ideeën niets anders gedaan dan de veiligheid van ons land en haar inwoners bedreigd. Als dit geen reden is om zijn Belgische nationaliteit af te nemen, wat dan wel?

Ook in onze buurlanden Nederland en Frankrijk staat het debat rond de vervallenverklaring van de nationaliteit van terroristen hoog op de politieke agenda. Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen.

Laat ons jihadisten niet langer belonen door hen onze nationaliteit met alle bijkomende rechten, vrijheden en voordelen te gunnen. Het is broodnodig een signaal te geven dat terroristen geen deel kunnen uitmaken van onze samenleving en niet meer welkom zijn. Ze verwerpen onze samenleving en willen haar ten gronde richten. Als we ons democratisch maatschappijmodel willen beschermen, zijn maatregelen waarbij we ons weerbaar opstellen tegen terreur geen overbodige luxe.

Dankzij onze partij werd de snel-Belgwet reeds teruggeschroefd. Laat ons nu verder gaan. Het is tijd om het naïeve nationaliteitsbeleid van de vorige legislaturen aan te passen. Gewelddadige jihadisten en terroristen, die onze maatschappij willen vernietigen, kunnen onze nationaliteit niet langer behouden. Ze zetten zichzelf als het ware buiten de club.

De bespreking van het wetsvoorstel zal ik eerstdaags toevoegen aan de agenda van de commissie. Ik roep mijn collega's dan ook op om het gezond verstand te laten zegevieren en ons wetsvoorstel te steunen.

Belkacem en zijn trawanten behoren niet tot onze samenleving. Nu niet, nooit niet.