Terreur moet je aangeven, beroepsgeheim of niet

Door Valerie Van Peel op 3 februari 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Veiligheid, Infografieken, Verandering
Terreur moet je aangeven, beroepsgeheim of niet

In de Kamercommissie Terrorismebestrijding is een wetsvoorstel van Valerie Van Peel goedgekeurd dat de personeelsleden van OCMW's, Fedasil, vakbonden, ziekenfondsen en alle andere sociale instellingen verplicht om alle informatie over terroristische misdrijven meteen te melden aan het parket, terroristen aan te geven en te antwoorden op vragen in het kader van een terreuronderzoek. Het beroepsgeheim geldt hier dus niet langer. “Daarmee komt een einde aan de absurde, hallucinante situatie dat terroristen meer beschermd werden door dat beroepsgeheim dan onze burgers", zegt Van Peel. Met haar voorstel wordt één van de maatregelen uit het veiligheidsplan van de N-VA, Niveau V,  in de praktijk omgezet.

"Ja, het is van belang om de vertrouwensband tussen de cliënt en de maatschappelijke werkers te kunnen waarborgen”, stelt Van Peel. “Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit belangrijker wordt dan de veiligheid van onze burgers? Dus als een OCMW beschikt over informatie die daadwerkelijk wijst op een terreurmisdrijf of betrokkenheid daarbij, mag er niet getwijfeld worden: die informatie is onmisbaar om de openbare veiligheid te vrijwaren en moet stante pede worden gemeld.”

Informatie-uitwisseling is cruciaal

Het strafrechtelijk beschermd beroepsgeheim maakte het voor sociale werkers moeilijk om dergelijke informatie door te geven.  Enkele Brusselse OCMW's weigerden zelfs pertinent eender welke info over te maken aan onze veiligheidsdiensten. Het College van Procureurs-generaal klaagt die onwil al jaren aan. “Maar die onduidelijkheid is nu weggewerkt: hier kan en mag het beroepsgeheim niet in de weg staan. Informatie-uitwisseling is immers cruciaal in de strijd tegen terreur”, besluit Van Peel.

Terreur moet aangegeven worden, beroepsgeheim of niet

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is