Strenge voorwaarden

In maart 2017 diende Kamerlid Sophie De Wit een wetsvoorstel in waardoor de voorwaarden voor vervroegde vrijlating aanzienlijk verstrengd worden. “Met mijn voorstel zou de moordenaar van Kitty pas na 18 jaar onder strenge voorwaarden kunnen vrijkomen. En laat me duidelijk zijn, vervroegde vrijlating is een gunst die niet lichtzinnig mag worden toegekend”, benadrukt De Wit.