Sophie De Wit

Kamerlid

In 2010 werd Sophie De Wit verkozen als Kamerlid. Aan die verkiezing ging een lange politieke carrière vooraf. Sinds 2000 is Sophie gemeenteraadslid in haar geboortedorp Aartselaar, sinds 2005 voor de N-VA. In 2009 werd ze van op een onverkiesbaar geachte plaats verkozen als Vlaams Parlementslid. In haar jaar in het Vlaams Parlement volgde Sophie mobiliteit en openbare werken, welzijn en leefmilieu op.

Passie voor strafrecht
Sophie studeerde rechten aan de KULeuven en volgde daarna een bijkomend jaar strafrecht in Parijs. Na deze studies ging ze als advocate aan de slag. Net daarom was de overstap in 2010 van het Vlaams Parlement naar de Kamer ook een logische stap. Sophie volgt daar nu de Kamercommissie Justitie op en specialiseert zich vooral in het strafrecht, de strafuitvoering en het gevangeniswezen. Daarnaast is Sophie commissievoorzitter van de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht.

Eerste vrouwelijke burgemeester van Aartselaar
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 behaalde de N-VA in Aartselaar een zeer knappe score van 36,4%, waarmee de N-VA de grootste partij werd. Lijsttrekker Sophie De Wit werd zo de eerste vrouwelijke burgemeester in de geschiedenis van de gemeente. Samen met een ruim N-VA-college en met coalitiepartner sp.a-Groen neemt deze ‘burgermoeder’ sindsdien de goede zorgen over Aartselaar waar.

Aandacht voor gezin en sociaal welzijn
Sophie combineert de politiek met een kroostrijk gezin. Samen met haar partner Dirk is ze de trotse ouder van Loïc (2009), Emma (2011) en de tweeling Isabeau en Arthur (2012). Voor Sophie staat haar gezin centraal in haar doen en laten. In de weinige vrije tijd die haar daarnaast nog rest, staat ze graag op een tennisveld.

Sophie is ook zeer sociaal bewogen. Als zus van een blinde broer is aandacht voor mensen met een beperking zeer belangrijk voor haar. Als mama van vier jonge kindjes kent ze de noden van jonge gezinnen en begrijpt de uitdaging in de combinatie van werk en gezin. Als advocate werd ze dan weer geconfronteerd met de nood aan goede hervormingen voor Justitie. Als burgemeester ten slotte is het bij elkaar brengen van mensen en het werken aan gemeenschapsvorming een belangrijk uitgangspunt voor haar.