Dinsdag hield de commissie Binnenlandse Zaken van het Brusselse Parlement een actualiteitsdebat over het Covid Safe Ticket, naar aanleiding van een aantal vragen vanuit de oppositie, waaronder Gilles Verstraeten. Daarin bevestigde minister-president Vervoort (PS) dat hij “zo snel mogelijk” een Covid Safe Ticket wil invoeren in het Brussels Gewest. Vorige week stelde Brussels Gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) nog dat dat enkel zou gebeuren “als de medische situatie het vereist”. Voor Verstraeten is het dan ook duidelijk: “De positie van Alain Maron als gezondheidsminister is onhoudbaar geworden. Zijn eigen collega’s vallen hem anoniem af in de pers. Hij oogst steeds meer kritiek van de meerderheidspartijen in de commissie Gezondheid omwille van zijn gefaalde vaccinatiecampagne, en nu steekt hij ook nog eens stokken in de wielen van zijn eigen regering waardoor nog meer onduidelijkheid ontstaat. Dit kán gewoon zo niet meer verder.”

Voor Verstraeten is de veralgemeende invoering van een CST in het Brussels Gewest vooral een maatregel om de lage vaccinatiecijfers in Brussel op te trekken en het falen van Maron te maskeren. “De minister-president beweert wel in navolging van experts als Steven Van Gucht en Marius Gilbert dat de CST enkel dient en mág dienen om de veiligheid te garanderen en de circulatie van het virus te beperken bij risicovolle evenementen, maar uit de discussie blijkt duidelijk dat men vooral hoopt dat het mensen zal overtuigen om zich alsnog te laten vaccineren.”

Maron bleef maar afwachten en ontkennen

Verstraeten stelt zich daar al langer vragen bij. “Al maandenlang zeggen meerderheid én oppositie in de commissie Gezondheid dat minister Maron méér moet doen om vertrouwen te scheppen, in de moeilijke wijken mensen moet aanstellen om mensen individueel te overtuigen, dat er betere algemene communicatie moest komen om de desinformatie tegen te gaan. In Antwerpen begon men daar al mee in oktober van 2020, en daar plukt men met een vaccinatiegraad van meer dan 80 procent bij volwassenen nu de vruchten van. Maar Maron bleef afwachten, ontkennen, pappen en nathouden, waardoor Brussel nu in het tranendal zit. Ondertussen is een enorme groep Brusselaars, die nooit bereikt zijn met correcte informatie, diep afgedaald in het vaccin-scepticisme.”

Oproep om orde op zaken te stellen in Brusselse regering

Voor Verstraeten is het duidelijk dat het tijd wordt om politieke verantwoordelijkheid op te nemen. “Ik roep minister-president Vervoort op om orde op zaken te stellen in zijn regering. Als meneer Maron het niet kan of wilt moet Mevrouw Elke Van den Brandt (Groen), die al heel deze gezondheidscrisis afwezig blijft, op haar medeverantwoordelijkheid als gezondheidsminister gewezen worden. Als zij haar verantwoordelijkheid ook niet wilt opnemen wordt het na anderhalf jaar kwakkel na kwakkel tijd voor iemand anders die deze crisis wél kan bestieren.”