Gilles Verstraeten

Fractiemedewerker

Gilles Verstraeten studeerde rechten in Kortrijk, Leuven en Brussel. Tijdens zijn universiteitsjaren was hij actief bij verschillende politieke studentenverenigingen en initiatieven, ook internationaal. Na een stage bij de denktank Open Europe besloot hij vanuit West-Vlaanderen naar Brussel te verhuizen om te werken als politiek medewerker van Brits Europees Parlementslid Daniel Hannan. Daar was hij gedurende tweeënhalf jaar van dichtbij betrokken bij het referendum over de Schotse onafhankelijkheid in 2014, de algemene verkiezingen van 2015 en uiteindelijk in 2016 het referendum over de Brexit. Na deze tijd wou Gilles zich engageren voor de verandering in zijn aangenomen thuisstad, Brussel, en vervoegde hij de N-VA-fractie in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Als fractiemedewerker houdt Gilles zich daar bezig met onderwijs, tweetaligheid, Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering , leefmilieu, welzijn en sociale zaken, energie- en waterbeleid en dierenwelzijn.

Daarnaast is Gilles ook nog actief als ledenverantwoordelijke voor zijn lokale N-VA-afdeling in Brussel.