Parlement buitenspel

De Roover is van mening dat pandemiemaatregelen die een impact hebben op het leven van onze burgers, steeds onderworpen moeten worden aan een democratisch debat in het parlement.  “Maar de huidige wet zet de volksvertegenwoordiging buitenspel, met als gevolg dat deze regering en alle volgende een volmacht zullen krijgen over ons doen en laten tijdens een pandemie.”

Partijdig rapport 

Het evaluatierapport trekt slechts beperkte conclusies. Ten eerste dat slechts twee maatregelen als ‘minder nuttig’ beschouwd konden worden, namelijk de universele mondmaskerplicht en de fameuze raampjesmaatregel op de trein. “Maar herinnert u zich nog het verschil tussen een pintje drinken op café en in een dancing? Of het enkel mogen toelaten van bezoekers als je een tuinpoortje hebt? En zo zijn er nog heel wat maatregelen die de wenkbrauwen deden fronsen maar in het rapport niet geëvalueerd worden”, zegt Peter De Roover.

Verwarrende powerpoints

Het rapport spreekt ook van een transparante communicatie naar de burgers. “Terwijl die door meerdere verwarrende powerpoints en websites moesten ploegen om op de hoogte te zijn van de laatste nieuwe maatregelen.” Ook de te ruime definitie van wat een pandemie is, het gebrek aan parlementaire controle door de volksvertegenwoordigers en de beperkte mogelijkheid voor de burgers om deze maatregelen aan te vechten, worden verdedigd door de rapporteur.

N-VA wil onafhankelijke, onpartijdige evaluatie

“Wat we nodig hadden, was een onafhankelijk, eerlijk rapport. Wat we kregen was een schouderklopje van de regering-De Croo aan zichzelf”, voegt Kamerlid Frieda Gijbels toe, die het dossier opvolgt voor de commissie Gezondheid. De N-VA vraagt dan ook met aandrang om alsnog werk te maken van een eigen onafhankelijke, onpartijdige evaluatie van de Pandemiewet waarin de vraag of deze een meerwaarde biedt centraal moet staan. “Momenteel loopt er een aparte evaluatie via de OESO maar die laat nog steeds op zich wachten. Dat terwijl men in Nederland al meerdere evaluaties heeft afgerond, over meerdere deelaspecten.”

Afschaffen

De N-VA houdt voet bij stuk. “Laat nu eindelijk het gezond verstand overwinnen en schaf de Pandemiewet af, zodat het parlement volwaardig betrokken kan blijven bij het beleid”, besluit De Roover.