Met wat valse noten op de Vivaldi-partituur, zo is de nieuwe commissie gestart. “Samenwerking? Enkel in slogans, niet in daden. Alle suggesties en amendementen van de oppositie werden gewoon weggestemd. Respect? Alvast niet voor de Duitstalige gemeenschap. De N-VA stelde voor om die volwaardig te laten deelnemen aan de besprekingen en stemmingen van de nieuwe commissie, de Vivaldisten weigeren. Efficiënt? Helaas. Het ziet ernaar uit dat de commissie zich vooral zal beperken tot het in kaart brengen van de complexiteit en de verspilling in de Belgische staatsstructuur. Een nuttige oefening, maar het Vlaams parlement is daar al maanden mee bezig. Waarom dubbelop werken? Waarom niet eerst het resultaat van die Vlaamse oefening afwachten.” 

België is een constante handrem

De N-VA stelt voor om de commissiewerkzaamheden anders te organiseren, zodat aan de relance na corona een extra turbo wordt gegeven. “Om de relance na corona succesvol te organiseren, moeten we sociaaleconomisch gas kunnen geven, maar dat lukt niet in dit land. België blijkt een constante handrem. Zo speelt de bestaande federale bevoegdheidsverdeling te weinig in op de verschillende regionale arbeidsmarktsituaties en arbeidsinstrumenten. Het resultaat is dat de activeringsmotor sputtert. Waarom worden die institutionele pijnpunten niet prioritair aangepakt?”

Federale bevoegdheden operationeel splitsen

Een andere aanpak is mogelijk door federale bevoegdheden direct asymmetrisch te gaan invullen. “Wanneer de federale commissie Staatshervorming écht nuttig wil zijn, bereidt ze niet alleen een staatshervorming voor tegen 2024, maar formuleert ze nu direct voorstellen die onmiddellijk gerealiseerd kunnen worden. Zorg ervoor dat Vlaanderen zijn arbeidsmarkt ten volle kan activeren, dat de treinen sneller aansluiten op de mobiliteitsvragen die bij de Vlamingen leven, dat het energie- en veiligheidsbeleid niet botst op institutionele versnippering,… Hoe? Door ‘asymmetrisch beleid’ te voeren. Zo worden federale bevoegdheden niet zozeer juridisch, maar wel al direct operationeel gesplitst. Waarbij België ten dienste van de deelstaten komt te staan. De federale ministers moeten hun beleid dan anders gaan invullen in Vlaanderen of Wallonië, aansluitend op de verschillende noden in de verschillende deelstaten. Zo’n maatwerk is dringend nodig om tot sterkere resultaten op het terrein te komen. Of wil België vandaag de handrem blijven?”

De N-VA’ers in de commissie Staatshervorming

Voor de N-VA zullen volgende parlementsleden de werkzaamheden van de federale parlementscommissie Staatshervorming opvolgen: Sander Loones, Karl Vanlouwe, Peter De Roover, Andries Gryffroy, Tomas Roggeman, Björn Anseeuw, Allessia Claes, Mark Demesmaeker, Kathleen Depoorter, Sigrid Goethals en Kristien Van Vaerenbergh.