Sander Loones

Europees Parlementslid en ondervoorzitter N-VA

Inhoudelijke samenwerking
Sander Loones was coördinator van de N-VA-studiedienst. Als coördinator gaf Sander de samenwerking tussen het partijsecretariaat, de verschillende parlementsfracties en de kabinetten mee vorm.

Verantwoordelijk voor N-VA-congresteksten
Sander was mee verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereidingen van het historische N-VA-congres in februari 2014. Meer dan 4 000 N-VA-leden debatteerden toen drie dagen lang over de congresteksten. Vriend en vijand moesten erkennen dat die teksten stevig onderbouwd en doordacht zijn. De N-VA formuleerde zo haar aanbod aan 6,5 miljoen Vlamingen.

Ervaring in migratiebeleid
Sander is jurist met een ruime ervaring in het asiel- en migratiebeleid. Tot december 2010 was hij actief op het studiebureau van de federale Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse zaken). Op de N-VA-studiedienst volgde hij het migratiedossier verder op. Hij stond N-VA-Kamerleden Theo Francken, Sarah Smeyers en Daphne Duméry bij toen de snel-Belgwet werd afgeschaft en de gezinshereniging werd verstrengd. Dit zijn wetswijzigingen met een duidelijke N-VA-stempel. Zo waren er in 2013 bijvoorbeeld 90 procent minder nieuwe Belgen dan in 2012.

Sinds 2014 is Sander Europees Parlementslid voor de N-VA en ondervoorzitter van de partij.