Sander Loones

Kamerlid

Sander Loones studeerde rechten en was al als student politiek actief bij de Volksunie Jongeren (VUJO). Politiek zit in de genen van de familie Loones. Zijn vader Jan Loones was Vlaams Parlementslid en senator. En zijn grootvader, Honoré Loones, burgemeester van Oostduinkerke. Daar woont Sander vandaag met zijn vrouw en drie kinderen. Hij is er tevens gemeenteraadslid in de oppositie.

Ervaring in migratiebeleid
Sander is als jurist gespecialiseerd in asiel- en migratiebeleid. Tot december 2010 was hij actief op het studiebureau van de federale Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken).

Sander bleef politiek actief en werd uiteindelijk coördinator van de N-VA-studiedienst. Als coördinator gaf hij de inhoudelijke samenwerking tussen het partijsecretariaat, de verschillende parlementsfracties en de kabinetten mee vorm.

Op de N-VA-studiedienst volgde hij het migratiedossier verder op. Hij stond N-VA-Kamerleden Theo Francken, Sarah Smeyers en Daphné Dumery bij toen de snel-Belgwet werd afgeschaft en de gezinshereniging werd verstrengd. Dit zijn wetswijzigingen met een duidelijke N-VA-stempel. Zo waren er in 2013 bijvoorbeeld 90 procent minder nieuwe Belgen dan in 2012.

Verantwoordelijk voor de N-VA-congresteksten
Vanuit die achtergrond werkte Sander intensief mee aan de inhoudelijke voorbereiding van het historische N-VA-congres in februari 2014. Meer dan 4 000 N-VA-leden debatteerden toen drie dagen lang over de congresteksten. Vriend en vijand moesten erkennen dat die teksten stevig onderbouwd en doordacht waren. De N-VA formuleerde zo haar aanbod aan 6,5 miljoen Vlamingen.

Politieke loopbaan
In 2014 werd Sander verkozen in het Europees Parlement, waar hij zich onder meer toespitste op migratie en de Europese begroting.

Begin november 2018 werd hij federaal minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de regering-Michel I. Lang duurde zijn ministerschap echter niet, want een maand later viel die regering over het VN-migratiepact.

In 2019 werd Sander verkozen als federaal parlementslid. In de Kamer zetelt hij in de commissies Financiën en Grondwet.