OESO: Belastingdruk daalt sterkst in België

Door op 12 april 2017, over deze onderwerpen: Werken, Belastingen, Financiën
sparen

België is een van de 35 OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO -landen waar de Belastingdruk De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. belastingdruk vorig jaar het sterkst is afgenomen, zo blijkt uit een rapport van die organisatie. “Deze regering heeft zich ingespannen om de belastingdruk te verlagen, onder meer via een taxshift”, verklaart minister van Financiën Johan Van Overtveldt. “De nieuwste OESO-cijfers tonen aan dat die inspanningen werken én dat iedereen vandaag voordeel eruit haalt, de laagste inkomens zelfs het meest.”

Samen met Oostenrijk is België het enige land waar de belastingdruk voor alleenstaande werknemers zonder kinderen met meer dan één procentpunt afnam in 2016. Dat is volgens de OESO te danken aan lagere personenbelastingen en werkgeversbijdragen voor de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid , een gevolg dus van de taxshift van deze regering. Een gelijkaardig effect doet zich voor bij de gezinnen.

Private jobcreatie

"De taxshift heeft bovendien een boost gegeven aan de jobcreatie in de privésector”, voegt Van Overtveldt toe. “Dat neemt niet weg dat de belastingdruk in dit land nog steeds te hoog is. De positieve evolutie die is ingezet, moeten we nu aanhouden", besluit de minister.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is