Echte ledenpartij

Dat de N-VA een echte ledenpartij is, bleek nog maar eens dinsdagavond op het ledencongres. Liefst 1.800 N-VA’ers togen naar de Stadsschouwburg in Antwerpen om te oordelen over het regeerakkoord. Een vol huis, dus. En wat die leden over het regeerakkoord dachten, liet zich al een beetje reden toen Jan Jambon en Bart De Wever bij hun aankomst verwelkomd werden op een staande ovatie.

Bedankt, Geert!

Bart De Wever beet de spits af op het congres. Hij begon met uittredend minister-president Geert Bourgeois te bedanken. “Als we hier vandaag een volle zaal hebben, is dat in de eerste plaats te danken aan één man, de man die twintig jaar geleden de moed had om een nieuwe partij op te richten”, huldigde De Wever het nauwelijks te overschatten belang van Geert Bourgeois voor de N-VA.

De Vlaamse natie

“Vlaanderen is een natie.” N-VA-voorzitter Bart De Wever wees er in zijn openingstoespraak op dat het woordje ‘natie’ voor het eerst in een Vlaams regeerakkoord voorkomt. Voor het overige schetste voorzitter De Wever de lastige politieke context waarin het Vlaams regeerakkoord tot stand kwam. Dat regeerakkoord draagt volgens de N-VA-voorzitter een duidelijke N-VA-stempel en brengt een sterk verhaal voor Vlaanderen.

Vlaams minister van Justitie

Na Bart De Wever lichtte Jan Jambon het 300-pagina’s dikke regeerakkoord toe. Hij gaf de steile ambities aan die zijn Vlaamse Regering in de verschillende beleidsdomeinen heeft. De toekomstige minister-president werd regelmatig onderbroken door applaus, vooral wanneer het ging over de Vlaamse identiteit en het rechten-plichten-verhaal. Opvallend is dat er een Vlaamse minister van Justitie komt. Die zal een Vlaamse jeugddelinquentierecht moeten uittekenen.

N-VA-leden aan het woord

Na de toelichting door Jan Jambon was het aan de zaal. Volgens aloude N-VA-traditie kregen de partijleden de kans om vragen te stellen over het regeerakkoord. Vijfentwintig N-VA’ers maakten gebruik van hun spreekrecht en presenteerden de N-VA-onderhandelaars hun kritische bedenkingen en vragen, over onder meer onderwijs, de woonbonus en administratieve vereenvoudiging. De onderhandelaars, die allemaal op het podium zaten, beantwoordden de vragen naar gelang hun specialiteit.

Ruime meerderheid voor regeerakkoord

Rond 23.10 uur volgde het spannendste moment: de stemming. Alhoewel, erg spannend werd het niet. Een ruime meerderheid keurde het akkoord met veel enthousiasme goed. Aangezien ook bij de coalitiepartners het regeerakkoord is goedgekeurd, is het nu enkel nog wachten tot de nieuwe Vlaamse ministers de eed afleggen. Daarna kan Vlaams minister-president Jambon van start gaan met zijn project voor een ambitieus, warm en sociaal en complexloos Vlaanderen.

De N-VA-leden hebben op het ledencongres in Antwerpen hun zegen gegeven aan het Vlaams regeerakkoord. Met een...

Geplaatst door N-VA op Woensdag 2 oktober 2019