De N-VA-delegatie bezoekt in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld het bedrijf Rolls-Royce, dat SMR-centrales (Small Modular Reactors) zal bouwen in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zitten ze samen met enkele Vlaamse ondernemers in het Verenigd Koninkrijk rond elektrisch busverkeer, het verzamelen van zonne-energie in de ruimte door zonne-energiesatellieten en de interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk. 

Net Zero tegen 2050

“We zitten uiteraard ook samen met de Britse administratie om na te gaan hoe zij hun toekomstig energie- en klimaatbeleid vorm zullen geven”, voegt Van Bossuyt toe. Net als de EU, streeft het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld naar Net Zero tegen 2050: in juni 2019 voerde het land als eerste van de G7 een wetgeving in om tegen 2050 een netto broeikasgasuitstoot van nul te bereiken.

Dit is niet de eerste keer dat de partij over de landsgrenzen heen kijkt om inspiratie op te doen. Eerder bezocht een delegatie Denemarken in het kader van asiel en migratie.