Bert Wollants

Kamerlid

Voor Bert werd engagement al op jonge leeftijd een werkwoord. Hij was leider bij jeugdbeweging KSA, voorzitter van de jeugdraad en bestuurslid van de provinciale en nationale besturen van KSJ-KSA-VKSJ. Het spreekt voor zich, mee denken en doen is voor Bert evident.

Terzelfdertijd beet de N-VA-microbe met haar rechtlijnig en consequent verhaal. Een partij die de problemen kon benoemen en ook échte oplossingen durfde te formuleren vanuit een stevige Vlaamse reflex. Bert werd actief in 2003 door de wil om uit te dragen wat hem aansprak in het sterke verhaal van de N-VA. Dit werd het begin van een politiek engagement.

Actief worden op het kabinet van Vlaams minister Geert Bourgeois bood hem de kans  om zich te specialiseren en het politiek vak te leren. Met een opleiding als milieucoördinator en een aantal jaren ervaring bij de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) lag de stap naar de domeinen leefmilieu en energie voor de hand. Tegelijk breidde Bert zijn netwerk in de jeugdsector verder uit. Zo kon hij zijn ervaring als jeugdraadvoorzitter gebruiken als medeoprichter van Karuur vzw, die actief de lokale jeugdraden in Vlaanderen sterker maakt.

Na de verkiezingen van 2010 kon hij zelf als parlementslid aan de slag in het federale parlement. In boeiende debatten en met spitse tussenkomsten legde hij op vlak van leefmilieu, energie en mobiliteit de federale meerderheid het vuur aan de schenen. Niet te beroerd om ook zelf verantwoordelijkheid op te nemen is hij sinds januari 2013 ook lokaal schepen in de stad Lier. Met succes zet hij er het beleid inzake openbare ruimte & mobiliteit op weg. Bert is een bezige bij, steeds bereid om de handen uit de mouwen te steken en burgers het beleid te geven dat ze verdienen.