Minister Homans benoemt gemeenteraadslid Eric De Bruycker tot burgemeester van Linkebeek

Door Liesbeth Homans op 4 oktober 2015, over deze onderwerpen: Lokale overheid
Minister Homans benoemt gemeenteraadslid Eric De Bruycker tot burgemeester van Linkebeek

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans heeft gemeenteraadslid Eric De Bruycker van de Vlaamse oppositiepartij ProLink tot burgemeester van Linkebeek benoemd. Die heeft het ambt aanvaard en legde alvast de officiële eed af bij de gouverneur van Vlaams-Brabant. "Zo komt er hopelijk een einde aan de jarenlange burgemeesterscarrousel in die Faciliteitengemeente Gemeente met een speciaal taalstatuut. De bestuurstaalwet uit 1963 bepaalt in welke taal de contacten met de overheid moeten verlopen in een bepaald gebied van België. In een aantal gemeenten bestaat er een speciale regeling. Daar zijn 'faciliteiten' toegekend aan de anderstalige inwoners. Die mogen wettelijk een andere landstaal dan de streektaal hanteren in hun contacten met de overheid. Let wel: faciliteiten gelden enkel voor de inwoners, niet voor de bestuurders van die gemeenten! De N-VA wil geleidelijk komaf maken met die faciliteitenregelingen. faciliteitengemeente ", aldus Homans.

Op 17 september benoemde minister Homans schepen Yves Ghequière tot burgemeester van Linkebeek. Ghequière maakt deel uit van de Franstalige meerderheidsfractie in de faciliteitengemeente. Die telt 13 van de 15 verkozenen, onder wie waarnemend burgemeester Damien Thiéry. Op 22 september verklaarde Ghequière echter dat hij het burgemeestersambt niet aanvaardde. Thiéry liet daarenboven weten dat geen enkel lid van zijn lijst kandidaat is voor het burgemeestersambt. De Franstalige meerderheid in Linkebeek plaatste zich daardoor niet enkel boven de Bijzondere Wet maar negeerde zo ook tot tweemaal toe de rechtspraak van de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State , het hoogste administratieve rechtscollege in ons land.

Rechtsstaat respecteren

Onze rechtsstaat functioneert enkel als alle overheden van het land onze democratische rechtsregels uitvoeren en de uitspraken van het hoogste administratieve rechtscollege respecteren. “In Linkebeek legt de meerderheid al jaren de wetten en de rechtspraak naast zich neer”, stelt minister Homans vast. “Daaraan moet een einde komen.”

In het VTM Nieuws gaf minister Homans tekst en uitleg bij haar beslissing. Bekijk haar toelichting hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is