Vanaf 1 januari 2022 is een schatting verplicht voor het verkrijgen van een lening voor een woning. Dit vloeit voort uit Europese regelgeving. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat het risico op wanbetaling wordt beperkt en moet de druk wegnemen op de oververhitte prijzen op de woningmarkt. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele: “Op onze Vlaamse markt is er amper een probleem met wanbetaling. In minder dan één procent van de woningkredieten is er een probleem bij de terugbetaling. De woningprijzen blijven stijgen in Vlaanderen. Mits een goede omzetting van deze wetgeving kunnen we overdruk op de woningprijzen milderen.”

Bankenoverleg dient om violen op elkaar af te stemmen

Tijdens het overleg met de bankensector zal minister Diependaele erop aandringen om te komen tot een evenwichtige uitwerking van de richtlijn. “Na de ongerustheid over een mogelijk eenzijdige toepassing, willen we de violen stemmen met de banksector. Realistische woningprijzen zijn in het voordeel van iedereen. Er zijn veel redenen voor de stijgende huisprijzen, waaronder de lage rente de meest belangrijke is”, aldus minister Diependaele. “Maar een juiste schatting van de woningprijzen lijkt me een goede zaak. Voor bepaalde woningen, waar bijvoorbeeld nog veel renovatie nodig is, worden onrealistisch hoge prijzen geboden, deze regelgeving kan daar aan tegemoet komen.”

Eigendomsverwerving blijft hoeksteen van Vlaamse welvaart

Hoewel Vlaanderen geen keuze heeft over het invoeren van de richtlijn, is er wel nog manoeuvreerruimte over hoe de regelgeving wordt toegepast. “Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven om de Europese richtlijn te screenen voor het overleg. Indien er mogelijkheden zijn tot bijsturing, zodat de regels in het voordeel zijn van alle partijen, dan zal ik hier zeker op inzetten. Eigendomsverwerving blijft de hoeksteen van de welvaart voor de Vlaming, ook starters moeten die kans krijgen. Ook over wie de schattingen doet en  hoe ze zullen verlopen, wil ik meer duidelijkheid. De onafhankelijkheid van de schatter is hierin cruciaal”, besluit minister Diependaele.