Eind 2019 nam de Vlaamse Regering een ‘voorkeursbesluit’ over het complex project extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen (afgekort: CP ECA). “Dankzij deze beslissing bleek dat Doel niet hoeft te verdwijnen voor een nieuw containergetijdendok. Daarbij rijst uiteraard meteen de vraag welke toekomstmogelijkheden Doel nu heeft, rekening houdend met de containerterminals die ernaast verder uitgebouwd zullen worden”, vertelt minister Diependaele.

Om op die vraag te antwoorden, zette de Vlaamse overheid in januari 2020 een team van de studiebureaus (OMGEVING, RE-ST, Arcadis, Universiteit Antwerpen en GD&A) aan het werk om een toekomstperspectief voor Doel op te maken. In juni 2020 werd het studiewerk geschorst omdat een aantal belanghebbenden tegen het voorkeursbesluit ‘CP ECA’ naar de Raad van State gestapt waren.

Snel toekomstperspectief

Begin februari 2021 raakte al bekend dat de Vlaamse Regering akkoord ging om de schorsing van het studiewerk niet te verlengen. De regering besliste dat minister Diependaele en minister-president Jambon nu aan het roer zitten om het dossier uit de onzekerheid te halen. “De regering houdt de lijn aan dat een toekomstperspectief voor Doel in overeenstemming moet zijn met het besluit om een nieuw containergetijdendok te realiseren en daarna uit te baten. Met die duidelijke voorwaarde voor ogen heb ik de voorbije maand informeel gesproken met een aantal actoren. Elke belanghebbende bekijkt Doel via een eigen bril, maar evenzeer merk ik tussen die partijen een consensus over heel wat zaken. Iedereen ziet bijvoorbeeld de erfgoedwaarden als een troef. Via onderzoek en verder overleg de komende maanden wil ik snel een toekomstperspectief op tafel krijgen waar de betrokkenen zich in kunnen vinden.”

Werkgroep Doel

Sinds 2019 zijn alle partijen die willen meewerken aan een toekomst van Doel vertegenwoordigd in een ‘werkgroep Doel’. Door corona en de schorsing van het studietraject ligt de werkgroep sinds het voorjaar 2020 stil. Minister Diependaele wil de werkgroep nu opnieuw inschakelen. “Ik begrijp dat het niet voor de hand ligt om de spreekwoordelijke draad zomaar weer op te nemen na een ruime periode zonder overleg”, laat minister Diependaele weten. “Maar ik roep de betrokkenen op om het vernieuwde overleg alle kansen te geven. De gemeente Beveren, actiegroepen, bewoners, academici, organisaties uit de havenwereld en de Vlaamse overheid maken deel uit van de werkgroep Doel. Dankzij die diverse samenstelling kan de werkgroep adviseren vanuit alle invalshoeken. Daarna zal de Vlaamse Regering met kennis van alle standpunten een beslissing nemen over een toekomstperspectief. De regering neemt zich voor om dat nog voor het zomerreces rond te hebben.”

Tot slot geeft de minister nog aan dat recente initiatieven vanuit de Vlaamse overheid alvast aantonen dat er bereidheid bestaat om Doel een toekomst te geven. De restauratiewerken aan de jachthaven zijn volop aan de gang. Daarnaast komt het schip Ortelius naar Doel, om er gerestaureerd te worden. “Als we tegen de zomer kunnen landen met een toekomstperspectief voor Doel, kunnen daar snel nog een aantal initiatieven bijkomen”, besluit minister Diependaele.