Volgens Maaike De Vreese zijn de instellingen al lang vragende partij. “Dankzij deze beslissing zullen ze worden ontlast. Daarnaast worden de rechten en keuzevrijheid van de jongere gewaarborgd.”

Duur en tijdrovend vervoer tussen instelling en rechtbank

Voor de coronacrisis moesten jongeren telkens worden vervoerd van de gemeenschapsinstellingen naar de rechtbank om te verschijnen voor de jeugdrechter. Bij een bezoek aan gemeenschapsinstelling De Zande in Ruiselede kon Maaike De Vreese zelf vaststellen dat er veel tijd, energie en geld kruipt in het organiseren van dat vervoer. Bovendien bracht het telkens een veiligheids- en vluchtrisico met zich mee. Daarnaast verloor de jongere zelf kostbare tijd door het transport en door het wachten in de rechtbank.

Corona toont dat videoconferentie goed werkt

Door de coronacrisis zijn de instellingen genoodzaakt om meer te werken via videoconferentie en die methode blijkt goed te werken. Nochtans zijn de instellingen al langer vragende partij om videoconferenties permanent en structureel te gebruiken. Het dossier heeft dan ook al een lange weg afgelegd: twee legislaturen geleden werden er proefprojecten opgestart, maar de videoconferenties met de jeugdrechter zelf raakten geblokkeerd op federaal niveau.

Zuhal Demir zorgt voor doorbraak

Nu zorgt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir, in gedeelde bevoegdheid met de Vlaamse minister van Welzijn, voor een doorbraak in dit dossier. Voor minister Demir was het van groot belang dat het systeem goed werkt, daarom ging ze uitvoerig in overleg met de federale minister van Justitie en werd het systeem meermaals uitgetest in de instellingen en de rechtbanken.

Voordelig voor instellingen én jongeren

De nieuwe regeling komt zowel ten goede aan de gemeenschapsinstellingen als aan de jongere, weet Vlaams Parlementslid De Vreese. “Dit systeem ontlast iedereen: de procedure zal efficiënter verlopen, het zorgt voor een stevige kostenbesparing en het veiligheids- en vluchtrisico bij het transport zal verminderen. Ten slotte worden de rechten en de keuzevrijheid van de jongere gewaarborgd om nog altijd persoonlijk contact te hebben met de jeugdrechter.”