Michael Freilich: “Zoveelste episode in de slechte soap over de corona-app”

Door Michael Freilich op 27 mei 2020, over deze onderwerpen: Technologie, Coronacrisis
Michael Freilich

“In sommige buurlanden wordt er binnenkort een app uitgerold, maar hier staan we ondertussen nergens.” Het wettelijk kader dat het gebruik van de corona-app moest regelen, stuit op kritiek van de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State . Die stelt dat de deelstaten bevoegd zijn voor een dergelijke app. “Dit is de zoveelste episode in de slechte soap die de corona-app aan het worden is”, reageert Kamerlid Michael Freilich.

Minister De Backer kondigde aan dat de federale overheid een corona-app voor alle burgers zou voorzien, maar communiceerde niets concreet. Tot hij de beslissing over een app enkele weken geleden bij de regio’s duwde. En op 23 april vond hij een corona-app geen must. Toch diende hij een wetsvoorstel in bij de Kamer om de uitrol van de app te regelen.

Samenwerkingsakkoord vereist

De Raad van State heeft bezwaren op het wetsvoorstel. Een wettelijk kader voor een contactopsporingsapplicatie voor coronabesmettingen kan er enkel komen via een samenwerkingsakkoord waarvoor parlementaire instemming nodig is op federaal niveau én in de deelstaten. Kamerlid Michael Freilich reageert teleurgesteld: “Initieel hebben wij, hoewel wij niet noodzakelijk voor een dergelijke app zijn, dit wetvoorstel mee ondertekend. Maar nu blijkt dat de Raad van State dergelijke opmerkingen heeft, moeten we dit toch herbekijken.”

Corona-app niet voor morgen

Freilich hekelt de werkwijze rond de corona-app. “Eerst ging De Backer de app regelen, toen dat niet evident bleek, moesten de deelstaten het doen en nu een maand later wil De Backer toch de app uitrollen, maar is het wettelijk kader niet in orde. In sommige buurlanden wordt er binnenkort een app uitgerold, maar hier staan we ondertussen nergens.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is