Michael Freilich

Kamerlid

Michael Freilich (°1980) werd geboren in Antwerpen en studeerde Business Administratie en Communicatie aan universiteiten in Israël en de Verenigde Staten.

Na zijn studies keerde hij terug naar Antwerpen, waar hij op zijn 27ste hoofdredacteur werd van het blad ‘Joods Actueel’. Het is in die rol dat Michael bekendheid zou verwerven in heel Vlaanderen. Hij zette het magazine op de kaart in het Belgische medialandschap en ontpopte zich tot een sterke communicator en verdediger van de joodse gemeenschap.

Michael is gehuwd en papa van vier jongens.

Van journalistiek naar politiek

Als journalist én de facto ‘spreekbuis’ van de joodse gemeenschap onderhield Michael steeds erg goede contacten met politici van diverse partijen. De terreuraanslagen in Europa en de maatschappelijke discussie rond het Marrakeshpact sterkten hem in zijn overtuiging dat de tijd rijp was om zijn engagement als journalist en commentator om te zetten in een politiek engagement.

Verzoener én bemiddelaar

Michael was de man die destijds mee de verzoening tussen Bart De Wever en de joodse gemeenschap bewerkstelligde. Toen er in 2009 in Antwerpen spanningen ontstonden tussen de moslimgemeenschap en de joodse gemeenschap naar aanleiding van het oplaaien van het Gazaconflict, organiseerde hij samen met een bekende moslim een persconferentie die op televisie werd uitgezonden en waarbij ze elkaar symbolisch de hand drukten als teken van verzoening.

Een joodse Vlaming

Michael was een van de initiatiefnemers die binnen de joodse gemeenschap pleitten voor herstel voor de Vlaamse Beweging. Hij organiseerde ook de eerste joodse aanwezigheid op de IJzerbedevaart. Tijdens de 11 juliviering in 2013 overhandigde hij een ‘mezoeza’ (een tekstkokertje dat volgens traditioneel joods gebruik op deurposten wordt aangebracht) aan Bart De Wever met de opdracht “zorg ervoor dat de joodse gemeenschap zich altijd thuis voelt in deze stad”.

Modern-orthodoxe jood

Michael werd op 26 mei 2019 met bijna 13 000 voorkeurstemmen verkozen als een van de acht Antwerpse Kamerleden voor de N-VA. Hij geniet niet alleen brede steun binnen de joodse gemeenschap, maar veroverde ook de harten van de traditionele Vlaamse kiezer omwille van zijn genuanceerde, maar steeds rechtlijnige standpunten rond veiligheid, asiel en migratie. Michael is de eerste praktiserende jood die in de Kamer zetelt.

Kleinzoon van Louis Davids

Bij zijn aankondiging om in de politiek te stappen, vermeldde Michael dat hij zich liet inspireren door zijn grootvader Louis Davids, een trotse flamingant. Louis Davids ontsnapte als kleine jongen aan de dood door van een rijdende trein te springen. Hij ontkwam zo aan het nazi-transport van Mechelen naar Auschwitz dat duizenden onschuldige kinderen, vrouwen en mannen naar een gewisse dood zou voeren.