De btw-verlaging die de federale regering  heeft beslist, sluit heel wat groepen uit. Bewoners van appartementsgebouwen die collectief worden verwarmd met aardgas of stookolie, zelfstandigen die via een professioneel contract werken en de bewoners van woon- en zorgcentra vallen allemaal uit de boot.  “Het energieakkoord is dus niet alleen een amalgaan van maatregelen dat heel wat groepen uitsluit maar slaagt er blijkbaar ook niet in om mensen onmiddellijk meer te laten overhouden bij het ontvangen van de hoge energiefacturen,” aldus Joy Donné.

Politieke spelletjes

Maar dat hadden Wollants en Donné al voorspeld. “Daarom dienden wij reeds in januari van dit jaar een voorstel in om alle huishoudens die niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief voor aardgas een belastingvermindering van 500 euro toe te kennen via de bedrijfsvoorheffing. Een eenvoudige maatregel die wél vanaf maart voelbaar zou zijn geweest en niemand in de kou had laten staan. Maar dat was buiten de politieke spelletjes van de regering-De Croo gerekend,” besluit Wollants.