Lokale besturen krijgen eigentijds personeelsbeleid

Door Liesbeth Homans op 26 mei 2016, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Verandering

De Vlaamse lokale besturen krijgen meer vrijheid om een eigen, modern personeelsbeleid te voeren. Het Vlaams Parlement keurde daarvoor een decreet goed van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. “Dit is alweer een stap in de goede richting, die ervoor moet zorgen dat de Vlaamse betutteling van de lokale besturen wordt stopgezet”, verklaart de minister. 

Het decreet zorgt ervoor dat er meer op maat kan worden gewerkt. “Tot hiertoe gold de regelgeving strikt voor alle gemeenten, of die nu 20 of 2000 mensen in dienst hadden”, verduidelijkt Homans. “Omdat een kleine gemeente nu eenmaal andere personeelsbehoeften heeft dan een grote, kunnen ze met de nieuwe regelgeving eigen klemtonen leggen en specifieke keuzes maken.”

Meer flexibiliteit

De Vlaamse gemeenten en steden krijgen onder meer de keuze hoe ze iemand aanwerven: in statutair of contractueel dienstverband. Voorheen was statutair de regel en contractueel de uitzondering, wat weinig flexibiliteit toeliet. Ook kunnen de lokale besturen voortaan met verschillende gemeenten samen een werfreserve aanleggen. Een aantal bevoegdheden die vroeger aan de gemeenteraad werden toegewezen - zoals de aanstelling, tucht en het ontslag van de leden van het managementteam - worden binnenkort ook overgeheveld naar het schepencollege. “De gemeenteraad moet zich focussen op politieke beslissingen en het maken van strategische keuzes”, aldus minister Homans. Daarnaast kan de gemeentesecretaris bevoegdheden delegeren naar al het personeel en niet enkel naar de leidinggevenden. Statutaire personeelsleden kunnen voortaan ook tijdelijk ter beschikking worden gesteld van andere overheden.

Weg van de keizer-kostermentaliteit

De lokale besturen zullen ook zelf kunnen beslissen over de manier waarop zij hun personeelsleden evalueren. Tot nu toe moest dat overal op dezelfde manier gebeuren. Antwerpen en Gent, twee steden met een groot personeelsbestand, krijgen bovendien de mogelijkheid om af te wijken van de loonschalen die de Vlaamse overheid voor de lokale besturen vastlegt. Dat moet wel gemotiveerd gebeuren en afwijkende loonschalen mogen niet onder de vastgelegde minimumsalarissen liggen.

“Meer lokale autonomie en meer beleidsvrijheid zodat maatwerk mogelijk wordt, weg van de keizer-kostermentaliteit: dat is de geest binnen al onze hervormingen voor de lokale besturen”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is