Eerder dit jaar zette de federale overheid het licht op groen om consumenten beter te beschermen tegen schuldeisers bij het niet betalen van hun facturen. Concreet veranderen er drie dingen: bij een eerste herinneringsbrief mogen geen extra kosten worden aangerekend, na die eerste brief krijgt de consument veertien dagen de tijd om alsnog te betalen, en de kosten worden geplafonneerd. Maar die nieuwe maatregelen brengen ook extra werk met zich mee voor de bedrijven die facturen uitschrijven. 

Veel ondernemingen niet op de hoogte

“Vanaf 1 september moeten zij bij nieuwe contracten de contractvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor hun klanten aanpassen”, aldus Katrien Houtmeyers. “Maar we lezen vandaag in De Tijd dat veel ondernemingen niet eens op de hoogte zijn van de nieuwe maatregelen. Nochtans kunnen de gevolgen groot zijn als ze zich niet in regel stellen. Ze kunnen controles en sancties krijgen van de economische inspectie. En als ze hun contractvoorwaarden niet aanpassen, kunnen ze geen incassokosten doorrekenen aan klanten die niet of te laat betalen. Omdat hun contract dus juridisch niet in orde is.”

Gewaarschuwd

“Wij hadden hier nochtans voor gewaarschuwd en dienden tijdens de besprekingen van deze wetgeving al een amendement in om bedrijven meer tijd te geven om zich in regel te stellen: geen vier maar zes maanden”, vult Anneleen Van Bossuyt aan. “Van een regering onder leiding van een liberaal zou je mogen verwachten dat zij begrijpt dat ondernemingen voldoende tijd nodig hebben om hun werking aan te passen aan nieuwe regels, maar het is al langer duidelijk wie écht de broek draagt binnen deze regering. Ons voorstel haalde het dus niet. Evenmin als ons voorstel om micro-ondernemingen (met één tot tien werknemers) van deze wetgeving uit te sluiten. Omdat deze vooral gevoelig zijn voor betalingsachterstanden en administratieve lasten.”

Belangrijke oorzaak faillissementen

De Kamerleden erkennen wel dat de wetgeving goedbedoeld is. “Iedereen kan eens een rekening vergeten te betalen. En er moesten maatregelen komen tegen ondernemingen die torenhoge kosten aanrekenen bij laattijdige betaling. Maar zoals we eerder al stelden, dreigen vooral zelfstandigen en kleine ondernemingen hier de dupe van te worden. Zij moeten ook rekeningen betalen om hun bedrijf draaiende te houden, waarvoor ze uiteraard rekenen op de betaling van facturen. Is het de bedoeling dat zij bankier gaan spelen voor hun klanten? Wij vinden van niet. Vergeet niet dat betalingsachterstanden nu al een belangrijke oorzaak zijn van faillissementen bij zelfstandigen.”