Verantwoording aan het volk

Gevraagd naar wat hij als premier anders zou doen dan Charles Michel, antwoordde Jambon: “Ik zou me minder laten beïnvloeden door het middenveld. In de Belgische politieke gaan ze er te snel van uit dat aan een akkoord van de sociale partners geen komma mag worden gewijzigd. Maar de vakbonden en werkgeversorganisaties zijn geen verkozenen. Zij moeten geen verantwoording afleggen aan het volk. Het primaat van de politiek is op bepaalde domeinen volledig weg en dat moet worden hersteld.”

Confederalisme als oplossing

Vooruitblikkend op 26 mei houdt Jan Jambon nog altijd rekening met de feitelijke onbestuurbaarheid van het land indien de peilingen bewaarheid worden. “Kijk naar de evolutie in Wallonië, waar links en extreemlinks almaar sterker worden. We sturen helemaal niet aan op onbestuurbaarheid, maar het kan wel een gevolg zijn van de verkiezingsuitslag. Onze oplossing daarvoor is confederalisme. Laat elk zijn ding doen in elk van de twee democratieën.”

Lastenverlaging voor werknemers

Hoe dan ook wil de N-VA volgens Jan Jambon op sociaaleconomisch vlak doorgaan op de ingeslagen weg. “Voor bedrijven hebben we al heel wat inspanningen gedaan. De sociale bijdragen die ze betalen gingen naar beneden en de vennootschapsbelasting werd verlaagd. Voor hen hebben we een mooie job gedaan, al moeten we ook verder de administratieve lasten wegwerken. Voor werknemers is het werk nog niet af. Daar is een nieuwe belastingverlaging nodig”, zei Jan Jambon.

Fermere positie over migratie

Ook blikte de voormalige minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid in de achteruitkijkspiegel, met name naar de val van de regering-Michel I over het Marrakeshpact begin december. “Ik sta nog altijd 500 procent achter onze keuze om het pact niet te ondertekenen. Nu meer dan ooit zelfs. Met onze rechterhand zo’n pact tekenen en vervolgens met onze linkerhand verkiezingspamfletten voor een strenger migratiebeleid gaan uitdelen: wij kunnen dat niet”, aldus Jan Jambon, die meteen de lat hoger legde voor de volgende federale regering: “Om het pact nog te herroepen zijn we – vrees ik- te laat. Maar wat wij zeker gaan eisen, is dat België in de toekomst een fermere positie rond migratie inneemt op Europees niveau.