Historisch hoog investeringspeil voor fiets, bus en tram

Recordinvesteringen in fiets, bus en tram

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft het tweede luik van een ambitieus Werkplan voorgesteld. Tot het einde van de regeerperiode in 2019 wordt er nog 816 miljoen euro geïnvesteerd in openbaar vervoer: een stijging met maar liefst 43 procent tegenover 2015. Daarnaast wordt er 300 miljoen euro geïnvesteerd in de fiets: een stijging met 25 procent. “De magische kaap van de 100 miljoen, die in het verleden altijd onbereikbaar leek, moet zo jaar na jaar gerond worden”, zegt Weyts. “We investeren nu, in tijden van besparingen, veel meer in de alternatieven voor de auto dan we vroeger deden in tijden van budgettaire overschotten.”

De dreigende stilstand op onze wegen confronteert Vlaanderen met torenhoge uitdagingen. “We willen de alternatieven voor de file nog verleidelijker maken”, zegt de minister. “Daarom stijgen de investeringsbudgetten voor de fiets en voor het openbaar vervoer naar een recordhoogte.”

Aantrekkelijker openbaar vervoer

Tussen 2014 en 2019 zal Vlaanderen 1,2 miljard euro geïnvesteerd hebben in het openbaar vervoer: het is de eerste keer ooit dat de magische kaap van het miljard in één regeerperiode overschreden wordt. “Er wordt altijd gezegd dat De Lijn moet besparen, maar er is bespaard op de eigen werking”, verklaart Weyts. “Het aanbod voor de reizigers wordt daarentegen verbeterd én uitgebreid. Alleen al in Antwerpen en Gent komen er op de piekmomenten 15.000 comfortabele plaatsen bij.” De Lijn investeert ook fors in nieuw rollend materieel. “Deze regeerperiode bestellen we 700 gloednieuwe bussen en wel 138 nieuwe trams”, aldus de minister. Er wordt gewerkt aan nieuwe verbindingen en ook stevig geïnvesteerd in vlotte overstapmogelijkheden tussen auto, fiets, trein en bus. Het comfort van de reizigers wordt verder versterkt door halte-aankondiging, realtime-informatie en het nieuwe MOBIB-systeem, dat alle abonnementen en tickets samenbrengt op één handige kaart. “Het openbaar vervoer wordt moderner en aantrekkelijker, om nog meer reizigers te kunnen verleiden”, besluit Weyts.

Investeren in meer fietskwaliteit

In het investeringsbudget voor de fiets ligt de focus op 80 nieuwe fietssnelwegen en het wegwerken van de zogenoemde missing links of ontbrekende schakels in de fietsinfrastructuur. Die zijn dikwijls het gevolg van echte barrières, zoals gewestwegen of autosnelwegen. Het kost veel geld om onder of boven die barrières te geraken, en dus stelde men die investeringen in het verleden vaak uit. “We gaan die cruciale hiaten eindelijk aanpakken en zo de aantrekkingskracht van de fiets sterk verhogen”, belooft de minister. Bovendien vereenvoudigt hij de mogelijkheden om lokale fietsprojecten te financieren vanuit de Vlaamse overheid. “Het gros van de fietspaden is vanzelfsprekend in handen van de gemeenten”, weet Weyts. “Om hen aan te moedigen om méér te investeren, versoepelen we de voorwaarden voor subsidiëring vanuit mijn Vlaamse middelen.” Lees hier meer over het Vlaamse Fietsbeleidsplan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is