De meningen over behoud van de mondmaskerplicht lopen– ook binnen het onderwijsveld – sterk uiteen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft daarom finaal zelf de knoop doorgehakt, op basis  van een afweging tussen enerzijds de risico’s op het vlak van de viruscirculatie en anderzijds de nadelen voor kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren lopen slechts heel klein risico

“Uiteindelijk lopen kinderen en jongeren een heel klein risico om in geval van besmetting ernstig ziek te worden.  Voor de meest kwetsbaren – onze senioren – komt er nu een extra beschermingslaag met de derde prik. De niet-gevaccineerde volwassenen maken daarentegen een bewuste keuze. We kunnen kinderen en jongeren niet de dupe laten zijn van de persoonlijke keuze van die volwassenen”

Weyts heeft in het kader van de interministeriële conferentie Volksgezondheid engagementen genomen met betrekking tot een nog versterkt ventilatiekader, inclusief CO2-meting in de scholen. Het onderwijsveld wordt betrokken in de Vlaamse inbreng terzake.

Het weze ook duidelijk dat het onderwijsveld steeds bereid is om - wanneer er in de samenleving strengere maatregelen genomen moeten worden - daarin ook zelf verantwoordelijkheid te nemen, net zoals het onderwijs in het verleden altijd gedaan heeft.