Vlaanderen vs federaal energiefactuur

Zowel Vlaams minister van Energie Zuhal Demir als energiespecialist Bert Wollants wezen er al meermaals op dat een groot aandeel van de hoge energiefacturen rechtstreeks te maken heeft met de btw. Maar ook de accijnzen zorgen voor een stijging van de prijs. Reden: de subsidiëring van de windmolenparken. Die kosten worden verrekend in die accijnzen.

Groene leugens doorprikt

De inspanningen aan Vlaamse kant leiden echter wél tot een concrete daling van de energiefactuur, zowel wat betreft de heffingen als de transportkosten. Dat staat in schril contrast met wat Groen steeds beweert, al zou het overwicht van taksen aan Vlaams kant liggen. Die pertinente leugen is nu wel helemaal doorprikt.

Onderstaande grafiek maakt het duidelijk: het Vlaamse aandeel in de energiefactuur daalde, het federale aandeel steeg fors.