Europa wil jaarlijkse voedselverspilling van 88 miljoen ton halveren

Europa wil jaarlijkse voedselverspilling van 88 miljoen ton halveren

Het Europees Parlement wil de voedselverspilling tegen 2030 halveren. Europees Parlementslid Mark Demesmaeker stelde samen met de andere fracties een ambitieuze resolutie op met verschillende concrete aanbevelingen. “In Europa gaat jaarlijks zo’n 88 miljoen ton eetbaar voedsel verloren. Per jaar belandt er bij de Vlaamse consument gemiddeld 18 tot 26 kilo voedsel in de vuilnisbak: vooral fruit, groenten en brood. Het is tijd om die vorm van voedselverspilling een halt toe te roepen”, aldus Demesmaeker. “Bovendien staat dit haaks op de aanbevelingen die kaderen in de omschakeling naar een kringloopeconomie.”

Vlaanderen nam eerder al het voortouw met een eigen actieplan om tegen 2020 het voedselverlies met 15 procent te verminderen. Zo ondersteunt Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans voedselrecuperatie door supermarkten. Op het federale niveau heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt voedselschenkingen aan lokale initiatieven vrijgesteld van btw. “Het is nu aan de Europese Commissie om een gelijkaardig actieplan op te stellen, waarbij wordt ingezet op bewustwording en preventie”, zegt Demesmaeker. “Regionale en lokale overheden kunnen hier het beste maatwerk leveren.”

Een zaak van iedereen

Demesmaeker wijst verder nog op een aantal andere interessante ontwikkelingen in Vlaanderen. “Zogenaamd lelijke groenten en fruit doen opnieuw hun intrede in de winkelrekken. Een oneffenheid mag niet langer een reden zijn om een stuk fruit weg te gooien”, merkt hij op. En Horeca Vlaanderen sprong intussen ook al op de kar met de lancering van het chefs charter. Daarmee worden chefs beloond die zich engageren om op een bewuste en duurzame manier met voedsel om te gaan. “Door de digitalisering zijn er heel wat online platformen en apps die het wegschenken van voedsel gemakkelijker maken”, stelt Demesmaeker vast.

Tot slot doet het Europarlementslid nog een oproep aan alle overheden om hun eigen beleid tegen het licht te houden. “De strijd tegen voedselverspilling is een zaak van iedereen, waarbij overheden het goede voorbeeld moeten geven. We moeten hier samen werk van maken”, besluit hij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is